of x

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất Pd(II) với thiosemicacbazon axetophenon

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 2 | Page: 88 | FileSize: 1.92 M | File type: DOC
2 lần xem

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất Pd(II) với thiosemicacbazon axetophenon. Nội dung chính của luận văn là: Tổng hợp ba phối tử thiosemicacbazon axetophenon, N(4) - metyl thiosemicacbazon axetophenon và N(4) - allyl thiosemicacbazon axetophenon; tổng hợp 3 phức chất của 3 phối tử trên với Pd(II); nghiên cứu cấu tạo của các phức chất bằng các phương pháp phổ khác nhau.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-khoa-hoc-tong-hopa-nghien-cuu-cau-tao-va-tham-do-hoat-tinh-sinh-5l29tq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ đến các bạn bài Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất Pd(II) với thiosemicacbazon axetophenonThư viện Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất Pd(II) với thiosemicacbazon axetophenon thuộc chuyên mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học được chia sẽ bởi thacsitiensicaohoc tới mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học , có tổng cộng 88 trang , thuộc file DOC, cùng thể loại Phức chất Pd(II), Thiosemicacbazon axetophenon, Cấu tạo phức chất, Hoạt tính sinh học phức chất, Hóa vô cơ, Luận văn thạc sĩ : Nội dung chính của luận văn là: Tổng hợp ba phối tử thiosemicacbazon axetophenon, N(4) - metyl thiosemicacbazon axetophenon và N(4) - allyl thiosemicacbazon axetophenon; tổng hợp 3 phức chất của 3 phối tử trên với Pd(II); nghiên cứu cấu tạo của những phức chất bằng những phương pháp phổ khác nhau, nói thêm là
1041195

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm