Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 9 | Lần xem: 9 | Page: 130 | FileSize: 7.75 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid. Tiếp bước những nghiên cứu về PLA, tác giả đã chế tạo thành công PLA tự phân hủy sinh học từ các nguồn phế liệu nông nghiệp như rơm rạ. Quy trình tổng hợp và cấu trúc, tính chất của PLA đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Vật liệu tổ hợp của PLA với polyethylene glycol, nano clay, nano bạc cũng được chế tạo và nghiên cứu hình thái, cấu trúc và các tính chất đặc trưng.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-khoa-hoc-nghien-cuu-tong-hop-va-ung-dung-polylactic-acid-us29tq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- HỒ THỊ HOA NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG POLYLACTIC ACID LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- HỒ THỊ HOA NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG POLYLACTIC ACID Chuyên ngành: Hóa hữu cơ Mã số: 60440114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hướng dẫn KH: TS. Hoàng Mai Hà TS. Trần Mạnh Trí Hà Nội - 2015 Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid Hồ Thị Hoa MỤC LỤC Chương 1: TỔNG QUAN..............................................................................................1 1.1. Tổng hợp PLA từ rơm rạ.......................................................................1 1.1.1. Nguồn rơm rạ phế liệu ở Việt Nam.................................................................1 1.1.2. Axit lactic ................................................................................................................3 1.1.3. Quá trình lên men tổng hợp axit lactic từ rơm rạ......................................5 1.1.4. Lactide......................................................................................................................7 1.1.5. Poly-axit lactic (PLA)..........................................................................................8 1.1.6. Tổng hợp PLA.........................................................................................11 1.2. Đặc trưng cấu trúc của PLA ...............................................................27 1.2.1. Vi cấu trúc, hình thái học và hình dạng.......................................................27 1.2.2. Khối lượng mol và cấu trúc phân tử.............................................................28 1.2.3. Sự chuyển trạng thái nhiệt:.............................................................................28 1.2.4. Độ tinh khiết quang học và sự raxemic hóa................................................29 1.2.5. Sự phân hủy của PLA........................................................................................30 1.3. Các vật liệu tổng hợp của PLA............................................................32 1.3.1. Nghiên cứu tổng hợp PLA/ PEG....................................................................32 1.3.2. Tổng hợp copolyme của axit lactic và poly (ethylene glycol).................37 1.3.3. Nano clay...............................................................................................................39 1.3.4. Nano bạc................................................................................................................42 Chương 2: THỰC NGHIỆM ......................................................................................44 Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid Hồ Thị Hoa 2.1. Hóa chất và thiết bị ..............................................................................44 2.1.1. Tổng hợp poly-axit lactic..................................................................................44 2.1.3. Chế tạo các vật liệu tổ hợp từ poly-axit lactic............................................45 2.2. Quy trình thí nghiệm............................................................................45 2.2.1. Tinh chế axit lactic .............................................................................................45 2.2.2. Tổng hợp PLA.....................................................................................................47 2.2.3. Phương pháp tạo tổ hợp PLA-PEG..............................................................53 2.2.4. Tổng hợp copolyme PLA-PEG.......................................................................54 2.2.5. Phương pháp chế tạo nanocomposite PLA-Clay.......................................55 2.2.6. Chế tạo composite PLA/nano bạc..................................................................58 2.3. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................61 2.3.1. Nghiên cứu cấu trúc.............................................................................61 2.3.2. Nghiên cứu hình thái học, tính chất nhiệt, cơ lý........................................61 2.3.3. Gia công.................................................................................................................61 2.3.4. Nghiên cứu tính kháng khuẩn.............................................................62 2.3.4.1. Chủng vi sinh vật................................................................................................62 2.3.4.5. Phương pháp đánh giá tính kháng khuẩn của dung dịch keo nano bạc ......................................................................................................................................................63 2.3.4.6. Đánh giá tính kháng khuẩn của vật liệu tổ hợp PLA/nano bạc............64 Chương 3: KẾT QUẢ..................................................................................................65 3.1. Tinh chế axit lactic. ..............................................................................65 Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid Hồ Thị Hoa 3.2. Nghiên cứu tổng hợp PLA...................................................................65 3.2.1. Nghiên cứu tổng hợp chất trung gian L-lactide.........................................65 3.2.2. Nghiên cứu tổng hợp PLA................................................................................80 3.2.3. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của PLA .....................................................84 3.3. Chế tạo vật liệu tổ hợp PLA................................................................91 3.3.1. Tổ hợp PLA-PEG...............................................................................................91 3.3.2. Chế tạo copolyme PLA-PEG...........................................................................96 3.3.3. Chế tạo vật liệu tổ hợp nanocomposite PLA-Clay..................................100 3.3.4. Vật liệu tổ hợp PLA/ nano bạc .....................................................................105 KẾT LUẬN.................................................................................................................112 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................113 ... - tailieumienphi.vn 1041436

Tài liệu liên quan


Xem thêm