of x

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 9 | Page: 130 | FileSize: 7.75 M | File type: PDF
9 lần xem

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid. Tiếp bước những nghiên cứu về PLA, tác giả đã chế tạo thành công PLA tự phân hủy sinh học từ các nguồn phế liệu nông nghiệp như rơm rạ. Quy trình tổng hợp và cấu trúc, tính chất của PLA đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Vật liệu tổ hợp của PLA với polyethylene glycol, nano clay, nano bạc cũng được chế tạo và nghiên cứu hình thái, cấu trúc và các tính chất đặc trưng.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-khoa-hoc-nghien-cuu-tong-hop-va-ung-dung-polylactic-acid-us29tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ đến các bạn bài Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acidTài liệu Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid thuộc chuyên mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học được chia sẽ bởi thacsitiensicaohoc đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học , có tổng cộng 130 trang , thuộc file PDF, cùng thể loại Polylactic acid, Nghiên cứu về PLA, Vật liệu tổ hợp của PLA, Hóa hữu cơ, Luận văn thạc sĩ khoa học : Tiếp bước các nghiên cứu về PLA, tác giả đã chế tạo nên công PLA tự phân hủy sinh học từ những nguồn phế truất liệu nông nghiệp như rơm rạ, nói thêm là Quy trình tổng hợp và cấu trúc, thuộc tính của PLA đã được nghiên cứu kỹ càng, ý nữa Vật liệu tổ hợp của PLA với polyethylene glycol, nano clay, nano bạc cũng được sản xuất và nghiên cứu hình thái, cấu trúc và những thuộc tính đặc trưng, kế tiếp là ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- HỒ THỊ HOA NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG POLYLACTIC ACID LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- HỒ THỊ HOA NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG POLYLACTIC ACID Chuyên ngành: Hóa hữu cơ Mã số: 60440114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hướng dẫn KH: TS, bên cạnh đó Hoàng Mai Hà TS, tiếp theo là Trần Mạnh Trí Hà Nội - 2015 Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid Hồ Thị Hoa MỤC LỤC Chương 1: TỔNG QUAN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- HỒ THỊ HOA NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG POLYLACTIC ACID LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- HỒ THỊ HOA NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG POLYLACTIC ACID Chuyên ngành: Hóa hữu cơ Mã số: 60440114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hướng dẫn KH: TS. Hoàng Mai Hà TS. Trần Mạnh Trí Hà Nội - 2015 Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid Hồ Thị Hoa MỤC LỤC Chương 1: TỔNG QUAN..............................................................................................1 1.1. Tổng hợp PLA từ rơm rạ.......................................................................1 1.1.1. Nguồn rơm rạ phế liệu ở Việt Nam.................................................................1 1.1.2. Axit lactic ................................................................................................................3 1.1.3. Quá trình lên men tổng hợp axit lactic từ rơm rạ......................................5 1.1.4. Lactide......................................................................................................................7 1.1.5. Poly-axit lactic (PLA)..........................................................................................8 1.1.6. Tổng hợp PLA.........................................................................................11 1.2. Đặc trưng cấu trúc của PLA ...............................................................27 1.2.1. Vi cấu trúc, hình thái học và hình dạng.......................................................27 1.2.2. Khối lượng mol và cấu trúc phân tử.............................................................28 1.2.3. Sự chuyển trạng thái nhiệt:.............................................................................28 1.2.4. Độ tinh khiết quang học và sự raxemic hóa................................................29 1.2.5. Sự phân hủy của PLA........................................................................................30 1.3. Các vật liệu tổng hợp của PLA............................................................32 1.3.1. Nghiên cứu tổng hợp PLA/ PEG....................................................................32 1.3.2. Tổng hợp copolyme của axit lactic và poly (ethylene glycol).................37 1.3.3. Nano clay...............................................................................................................39 1.3.4. Nano bạc................................................................................................................42 Chương 2: THỰC NGHIỆM ......................................................................................44 Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid Hồ Thị Hoa 2.1. Hóa chất và thiết bị ..............................................................................44 2.1.1. Tổng hợp poly-axit lactic..................................................................................44 2.1.3. Chế tạo các vật liệu tổ hợp từ poly-axit lactic............................................45 2.2. Quy trình thí nghiệm............................................................................45 2.2.1. Tinh chế axit lactic .............................................................................................45 2.2.2. Tổng hợp PLA.....................................................................................................47 2.2.3. Phương pháp tạo tổ hợp PLA-PEG..............................................................53 2.2.4. Tổng hợp copolyme PLA-PEG.......................................................................54 2.2.5. Phương pháp chế tạo nanocomposite PLA-Clay.......................................55 2.2.6. Chế tạo composite PLA/nano bạc..................................................................58 2.3. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................61 2.3.1. Nghiên cứu cấu trúc.............................................................................61 2.3.2. Nghiên cứu hình thái học, tính chất nhiệt, cơ lý........................................61 2.3.3. Gia công.................................................................................................................61 2.3.4. Nghiên cứu tính kháng khuẩn.............................................................62 2.3.4.1. Chủng vi sinh vật................................................................................................62 2.3.4.5. Phương pháp đánh giá tính kháng khuẩn của dung dịch keo nano bạc ......................................................................................................................................................63 2.3.4.6. Đánh giá tính kháng khuẩn của vật liệu tổ hợp PLA/nano bạc............64 Chương 3: KẾT QUẢ..................................................................................................65 3.1. Tinh chế axit lactic. ..............................................................................65 Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng polylactic acid Hồ Thị Hoa 3.2. Nghiên cứu tổng hợp PLA...................................................................65 3.2.1. Nghiên cứu tổng hợp chất trung gian L-lactide.........................................65 3.2.2. Nghiên cứu tổng hợp PLA................................................................................80 3.2.3. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của PLA .....................................................84 3.3. Chế tạo vật liệu tổ hợp PLA................................................................91 3.3.1. Tổ hợp PLA-PEG...............................................................................................91 3.3.2. Chế tạo copolyme PLA-PEG...........................................................................96 3.3.3. Chế tạo vật liệu tổ hợp nanocomposite PLA-Clay..................................100 3.3.4. Vật liệu tổ hợp PLA/ nano bạc .....................................................................105 KẾT LUẬN.................................................................................................................112 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................113 ... - tailieumienphi.vn 1041436

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm