Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác định giá thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 89 | FileSize: 0.99 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác định giá thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu quy định về giá đất, các phương pháp định giá đất và cơ chế chính sách hiện tại liên quan đến việc xác định giá thuê đất, đơn giá thuê đất; tìm hiểu thực trạng về việc áp dụng các phương pháp định giá để xác định giá thuê đất và đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; đề xuất một số giải nhằm nâng cao hiệu quả công tác xác định giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-khoa-hoc-nghien-cuu-thuc-trang-va-de-xuat-giai-phap-nang-cao-hi-lw29tq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- Lương Đại Tôn NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ THUÊ ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- Lương Đại Tôn NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ THUÊ ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Địa Chính Mã số: 60.44.80 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. THÁI THỊ QUỲNH NHƯ Hà Nội – 2012 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình, em đã nhận được sự chỉ dạy và giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa Địa Lý và bộ môn Địa chính, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Thầy cô đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức nền tảng và những kiến thức chuyên môn để em có thể hoàn thành tốt khóa luận này và bổ sung cho công việc hiện tại. Qua đây, em cũng xin gửi đến các thầy cô những lời cảm ơn chân thành nhất. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Thái Thị Quỳnh Như, người đã trực tiếp giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Trong thời gian làm khóa luận cô luôn định hướng, góp ý, sửa chữa những chỗ sai sót giúp cho đề tài tốt nghiệp của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 Học viên Lương Đại Tôn CHÚ THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết đầy đủ BĐS Bất động sản HĐND Hội đồng nhân dân MĐSDĐ Mục đích sử dụng đất NN Nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước GTCT Giá trị công trình SDĐ Sử dụng đất SXKD Sản xuất kinh doanh TĐ Thuê đất TNR Thu nhập ròng TSDĐ Tiền sử dụng đất TSSS Tài sản so sánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ GIÁ ĐẤT VÀ GIÁ THUÊ ĐẤT 5 1.1. Khái niệm về giá đất và giá thuê đất. 5 1.1.1 Khái niệm về giá đất. 5 1.1.2 Đơn giá thuê đất. 5 1.2. Các nguyên tắc và phương pháp định giá đất. 8 1.2.1. Các nguyên tắc xác định giá đất. 8 1.2.2. Các phương pháp xác định giá đất. 11 1.3. Vai trò của định giá và quản lý Nhà nước về giá. 14 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thuê đất. 15 1.4.1 Yếu tố thông thường 15 1.4.2 Yếu tố khu vực 18 1.4.3 Yếu tố cá biệt 18 Chương 2 - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ THUÊ ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 26 2.1 Điều kiện tự nhiên, khinh tế - xã hội và tình hình sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 26 2.1.1 Vị trí địa lý. 26 2.1.2 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội. 27 2.1.3 Công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. 32 2.2 Đánh giá thực trạng xác định giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. 33 2.2.1 Quy định về việc định giá thuê đất. 33 ... - tailieumienphi.vn 1041571

Tài liệu liên quan


Xem thêm