Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 17 | Page: 113 | FileSize: 1.39 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của trường.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-giao-duc-hoc-thuc-trang-cong-tac-quan-ly-phat-trien-doi-ngu-gia-ec79tq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH LÊ ĐÌNH HUẤN THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh- 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH LÊ ĐÌNH HUẤN THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC Chuyên ngành Mã số : Quản lý Giáo dục : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. ĐOÀN VĂN ĐIỀU Thành phố Hồ Chí Minh- 2011 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo trường, cácthầy, cô ở Khoa Tâm lý- Giáo dục, phòng Sau đại học, các phòng chức năng của trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng cảm ơn thầy Đoàn Văn Điều đã dành nhiều thời gian hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, góp ý để tôi có thể hoàn thành cuốn luận văn này. Đồng thời cảm ơn quý thầy cô là đồng giám khảo. Cảm ơn Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên của trường Cao đẳng Sư ph ạm Bình Phước đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập, thực hiện luận văn này. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự chỉ bảo góp ý của quý thầy, cô và đồng nghiệp để luận văn được hoàn chỉnh hơn./. TÁC GIẢ Lê Đình Huấn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN1T ......................................................................................................................3 1 ỤC LỤC............................................................................................................................4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTT1 ..................................................................................7 1T Ở ĐẦU ..............................................................................................................................8 1T . Lý do chọn đề tài ....................................................................................................................8 2. Mục đích nghiên cứu1T ..............................................................................................................9 1 . Khách thể và đối tượng nghiên cứu1T ........................................................................................9 4. Nhiệm vụ nghiên cứuT1 ..............................................................................................................9 5. Giả thuyết khoa họcT1 ..............................................................................................................10 6. Phạm vi nghiên cứu1T ..............................................................................................................10 1 . Phương pháp nghiên cứuT1 ......................................................................................................10 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊNT1.....................................................................................................................11 1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đềT1 ..................................................................................................11 T1 .1.1. Tài liệu nước ngoài.....................................................................................................11 T .1.2. Các tài liệu trong nướcT1 ...............................................................................................12 1.2. Một số khái niệm cơ bảnT1....................................................................................................14 1.3. Đội ngũ, đội ngũ giảng viên, quản lý đội ngũ giảng viên và quản lý phát triển đội ngũ giảng viên..................................................................................................................................20 T1 . 4. Quản lý Trường Cao đẳng Sư phạm.................................................................................22 1.4.1. Mục tiêu giáo dụcT1 .......................................................................................................22 1 .4.2. Về nội dung ................................................................................................................22 T1 .4.3. Về phương pháp đào tạoT1 .............................................................................................23 1T . 5. Quản lý đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm..................................................23 1 .5.1. Vị trí, vai trò của đội ngũ giảng viên trong giai đoạn hiện nay..................................23 T .5.2. Những yêu cầu chung về xây dựng và phát triển đội ngũ GV.T1 ..................................26 T1 .5.3. Các chức năng quản lý:T ..............................................................................................27 1.5.3.1. Khái niệm .............................................................................................................27 ..........................................................................................................................................27 1T .5.3.2. Thực hiện chức năng Hoạch định trong công tác quản lý ở trường cao đẳng sư phạm.T1.................................................................................................................................27 1T .5.3.3. Thực hiện chức năng Tổ chức trong công tác quản lý ở trường cao đẳng sư phạm.T1 30 1T .5.3.4. Thực hiện chức năng Chỉ đạo trong công tác quản lý ở trường cao đẳng sư phạm.T1 30 T1 .5.3.5. Thực hiện chức năng Kiểm tra trong công tác quản lý ở trường cao đẳng sư phạm.T1 ..........................................................................................................................................31 T .6. Nội dung quản lý đội ngũ giảng viên.................................................................................32 1T .7. Phối hợp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên1T .................................................................37 1T hương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚCT1 .............................................40 2.1. Vài nét về sự hình thành và phát triển của trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước1T .........40 2.1.1. Chức năng nhiệm vụ của trường CĐSP Bình Phước.1T ................................................41 1T .1.2. Tổ chức bộ máy nhà trường........................................................................................41 1T .1.3. Kết quả đào tạo của trường CĐSP Bình Phước1T .........................................................43 1T .2. Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng sư phạm Bình Phước1T ........................................................................................................................................43 2.2.1. Về số lượng giảng viênT1 ...............................................................................................43 2.2.2. Cơ cấu, chất lượng đội ngũ GVT ..................................................................................44 1T .2.3. Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.T1 ..........................................................................................................................46 2.2.3.1. Về quản lý công tác quản lý tuyển dụng, sử dụng giảng viên.................................48 1T .2.3.2. Thực trạng về quản lý phẩm chất chính trị, đạo đức (PCCT, ĐĐ) của đội ngũ giảng viên....................................................................................................................................55 T1 .2.3.3. Thực trạng về quản lý đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên1T ............................61 T1 .3. Đánh giá chung về công tác quản lý đội ngũ giảng viênT1 ...................................................76 T1 .3.1. Những điểm mạnhT1 ......................................................................................................76 1T .3.2. Những điểm cần khắc phục1T ........................................................................................76 T1 .3.3. Nguyên nhân1T ...............................................................................................................77 1 hương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC.T1 .......................................................79 3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp1T ..............................................................................................79 3.2. Định hướng phát triển của trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.1T .................................80 T1 .3. Một số giải pháp quản lý đội ngũ giảng viên Trường CĐSP Bình Phước1T ........................81 3.3.1. Xây dựng quy hoạch tổng thể về đội ngũ GV, xác định biên chế cho từng giai đoạn phát triển của nhà trường, nhằm phát triển đội ngũ GV có được số lượng, cơ cấu hợp lí, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường.T1 ........................................................81 3.3.2. Giải pháp quản lý tuyển dụng, sử dụng GVT ...............................................................83 T1 .3.3. Giải pháp về quản lý đào tạo và bồi dưỡng GV hiện có nhằm phát huy tối đa sức mạnh nội lực, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ giảng dạy của nhà trường....86 1T .3.4. Giải pháp về xây dựng và hoàn thiện chính sách và xây dựng môi trường làm việc.T1 89 1 ẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊT1 ...........................................................................................92 * Kết luận:.................................................................................................................................92 T1 Kiến nghị:...............................................................................................................................94 1T ÀI LIỆU THAM KHẢOT1 .................................................................................................97 ... - tailieumienphi.vn 1047324

Tài liệu liên quan


Xem thêm