of x

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Cụ thể hóa chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của bộ giáo dục và đào tạo trong quản lý trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 154 | FileSize: 1.25 M | File type: PDF
0 lần xem

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Cụ thể hóa chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của bộ giáo dục và đào tạo trong quản lý trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của Bộ GD&ĐT tại các trường THPT ở thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra các mục cụ thể hóa chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của Bộ GD&ĐT ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý GV các trường THPT ở thành phố Hồ Chí Minh. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-giao-duc-hoc-cu-the-hoa-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-trung-hoc-c-yeuauq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ đến mọi người thư viện Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Cụ thể hóa chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của bộ giáo dục và đào tạo trong quản lý trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí MinhThư viện Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Cụ thể hóa chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của bộ giáo dục và đào tạo trong quản lý trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc chủ đề ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học được chia sẽ bởi thacsitiensicaohoc đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học , có tổng cộng 154 trang , thuộc file PDF, cùng danh mục Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Luận văn Thạc sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, Quản lý hoạt động dạy học, Giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp : Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý cô giáo theo chuẩn nghề nghiệp cô giáo trung học của Bộ GD&ĐT tại những trường THPT ở thành phố Hồ Chí Minh, từ ấy đưa ra những mục cụ thể hóa chuẩn nghề nghiệp cô giáo trung học của Bộ GD&ĐT ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý GV những trường THPT ở thành phố Hồ Chí Minh, tiếp theo là Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tham khảo, kế tiếp là BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, cho biết thêm TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP,còn cho biết thêm HỒ CHÍ MINH Trần Ngọc Huy CỤ THỂ HÓA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, nói thêm là TRUNG HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ngoài ra TRONG QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC, nói thêm PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, bên cạnh đó TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP, bên cạnh đó HỒ CHÍ MINH Trần Ngọc Huy CỤ THỂ HÓA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, nói thêm TRUNG HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, bên cạnh đó TRONG QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC, thêm nữa PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, kế tiếp là Chuyên ngành : QUẢN LÝ GIÁO DỤC, ngoài ra Mã số : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC,còn cho biết thêm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Ngọc Huy

CỤ THỂ HÓA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
TRUNG HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRONG QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

Thành phố Hồ Chí Minh - 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Ngọc Huy

CỤ THỂ HÓA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
TRUNG HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRONG QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chuyên ngành : QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số : 60 14 05

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS - TS. ĐOÀN VĂN ĐIỀU

Thành phố Hồ Chí Minh - 2011

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin được gởi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến :
- Ban Tổ chức Chương trình đào tạo 500 Thạc sĩ - Tiến sĩ ;
- Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;
- Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;
- Phòng Sau Đại học;
- Khoa Tâm lý Giáo dục;
- Ban Giám Hiệu và quí Thầy Cô của các trường THPT Chuyên Trần Đại
Nghĩa Quận 1, trường THPT Bùi Thị Xuân Quận 1, trường THPT
Lương Thế Vinh Quận 1, trường THPT Võ Trường Toản Quận 12;
- Quí Thầy Cô đã tận tình giảng dạy;
- PGS - TS. ĐOÀN VĂN ĐIỀU – người thầy hướng dẫn khoa học đã tận
tình giúp đỡ, chỉ bảo trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài
này;
- Tập thể lớp Cao học Quản lý giáo dục khóa 20 quan tâm giúp đỡ, tạo
điều kiện trong quá trình học tập, nghiên cứu chương trình Thạc sĩ.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2011
Tác giả
Trần Ngọc Huy

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CBQL

: Cán bộ quản lý

CNTT

: Công nghệ thông tin

CSVC

: Cơ sở vật chất

ĐDDH

: Đồ dùng dạy học

GD

: Giáo dục

GD&ĐT

: Giáo dục và đào tạo

GV

: Giáo viên

GVCN

: Giáo viên chủ nhiệm

HĐDH

: Hoạt động dạy học

HĐGD

: Hoạt động giảng dạy

HĐGD-NGLL : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
HT

: Hiệu trưởng

PHT

: Phó hiệu trưởng

PPDH

: Phương pháp dạy học

QLGD

: Quản lý giáo dục

SGK

: Sách giáo khoa

THPT

: Trung học phổ thông

TTCM

: Tổ trưởng chuyên môn

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... 3
T
5

T
5

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................... 4
T
5

T
5

MỤC LỤC ......................................................................................................... 5
T
5

T
5

MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 8
T
5

T
5

1.Lý do chọn đề tài : .......................................................................................................... 8
T
5

T
5

2.Mục đích nghiên cứu :.................................................................................................... 9
T
5

T
5

3.Khách thể - đối tượng nghiên cứu : ................................................................................ 9
T
5

T
5

4.Giả thuyết : ................................................................................................................... 10
T
5

T
5

5.Nhiệm vụ nghiên cứu : ................................................................................................. 10
T
5

T
5

6.Phạm vi nghiên cứu:..................................................................................................... 10
T
5

T
5

7.Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu : ......................................................... 10
T
5

T
5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI ............................................................. 13
T
5

T
5

1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề: ....................................................................................... 13
T
5

T
5

1.1.1.Những tài liệu, công trình nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến vấn đề
nghiên cứu: ................................................................................................................. 13
T
5

T
5

1.1.2.Những tài liệu, công trình nghiên cứu ở Việt Nam liên quan đến vấn đề nghiên
cứu: ............................................................................................................................. 14
T
5

T
5

1.2.Một số khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu: ..................................................... 15
T
5

T
5

1.3.Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông : ................................................ 17
T
5

T
5

1.4.Quản lý hoạt động dạy trong trường phổ thông ........................................................ 23
T
5

T
5

1.4.1.Quản lý hoạt động dạy học : .............................................................................. 23
T
5

T
5

1.4.2.Chức năng quản lý của Hiệu trưởng trường THPT ........................................... 23
T
5

T
5

1.4.3.Nội dung quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng....................................... 26
T
5

T
5

1.4.4.Nội dung quản lý giáo viên theo chuẩn hiện nay tại các trường THPT ở Thành
phố Hồ Chí Minh........................................................................................................ 37
T
5

T
5

1.5.Đặc điểm của trường trung học phổ thông :.............................................................. 38
T
5

T
5

1.5.1.Một số đặc điểm của cấp THPT : ...................................................................... 38
T
5

T
5

1.5.2.Đặc điểm giáo viên THPT : ............................................................................... 39
T
5

T
5

1.5.3.Đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên THPT : ................................ 41
T
5

T
5

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN
NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG THPT Ở TP. HỒ CHÍ MINH ........... 43
T
5

T
5

T
5

T
5

2.1.Đặc điểm của trường THPT tại TP.Hồ Chí Minh ..................................................... 43
T
5

T
5

2.2.Đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lý về công tác quản lý dạy học ở trường
THPT theo chuẩn nghề nghiệp ........................................................................................ 44
T
5

T
5

2.2.1.Đánh giá tính phù hợp các tiêu chí cụ thể ......................................................... 46
T
5

T
5

1077224

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm