LUẬN VĂN: Những giải pháp cho con đường quá độ lên CNXH ở nước ta

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: 0.32 M | File type: PDF
of x

LUẬN VĂN: Những giải pháp cho con đường quá độ lên CNXH ở nước ta. Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: những giải pháp cho con đường quá độ lên cnxh ở nước ta', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-nhung-giai-phap-cho-con-duong-qua-do-len-cnxh-o-nuoc-ta-pxo3tq.html

Nội dung


LUẬN VĂN: Những giải pháp cho con đường quá độ lên CNXH ở nước ta Lời mở đầu Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọnđó là con đường đi lên CNXH, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã chọn ,nhưng không vì thế mà ta chịu lùi bước,chịu khuất phục trước khó khăn .Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã lựa chọn ,chúng ta đề ra nhiệm vụ để hoàn thành nó và những phương hướng để dẫn chúng ta tới thắng lợi trên con đường mà chúng ta đã chon . Tuy nhiên để tiến đến được CNXH chúng ta còn phải trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao va thử thách , đó là bước quá độ để Tổ quốc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc hùng mạnh trên thế giới , đó là bước quá độ để chúng ta tiến đến chế độ mới , chế độ Cộng sản chủ nghĩa , chế độ mà mọi người đều được hưởng hạnh phúc , ấm no và công bằng .Tuy nhiên từ giờ đến đó chúng ta còn bao nhiêu công việc phải làm , bao nhiệm vụ phải hoàn tất . Con đường mà chúng ta đang đi đầy chông gai , đòi hỏi chúng ta phải có được phương hướng đúng đắn ,phải nêu được rõ nhiệm vụ cơ bản mà chúng ta cần làm . Để có thể làm được điều đó , chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về CNXH và con đường quá độ để tiến lên CNXH . Và để có thể làm được điều đó thì tất cả chúng ta cùng phải đồng lòng , chung sức vun đắp nó . Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ chúng em ,thì nhiệm vụ càng nhiều và thêm phần nặng gánh , đòi hỏi chúng em phải cố gắng ,nỗ lực hết mình để góp phần vào cùng đất nước tiến lên . Đó chính là lý do khiến em chọn đề tài này . Em mong rằng sau đề tài mà mình làm , em có thể biết rõ hơn về con đường mà chúng ta đang đi , nhận thức về nó sâu sắc hơn sẽ có thể hiểu được nhiệm vụ mà cả nước ta phải làm , con đường mà chúng ta phải vượt qua . Nội Dung Cơ Bản I . Lý luận chung về thời kỳ quá độ lên CNXH . 1. Thời kỳ quá độ lên CNXH . 1.1. Thời kỳ quá độ lên CNXH là gì ? 1.2 . Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội . 2.Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên CNXH. Lý luận chung về thời kỳ quá độ lên CNXH. Khẳng định của Lênin về quá độ lên CNXH ở các nước kém phát triển . Thực tiễn Cách mạng tháng 10 Nga . 3.Các hình thức quá độ lên CNXH . 4.Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam . 4.1.Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta . 4.2.Vậy quá độ lên CNXH ở Việt Nam nghĩa là gì ? 4.3.Khả năng quá độ lên CNXH của nước ta . II.Quá trình nhận thức về con đường quá độ lên CNXH . 1.Quá trình nhận thức của chúng ta . 2.Nhiệm vụ -nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH,bỏ qua CNTB ở nước ta . III.Những giải pháp cho con đường quá độ lên CNXH ở nước ta . 3.1.Giải pháp cho việc phát triển lực lượng sản xuất ,công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đất nước . 3.2.Giải pháp cho việc xây dựng ,phát triển và hoàn thiện quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN. 3.3.Giải pháp cho việc mở rộng ,nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Nội dung I . Lý luận chung về quá độ lên Chủ nghĩa xã hội . 1.1. Thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là gì ? Thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc , triệt để và toàn diện từ xã hội cũ sang xã hội mới xã hội xã hội chủ nghĩa . Nó diễn ra trong toàn bộ các lĩnh vực đời sống của xã hội , tạo ra các tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hình thành một xã hội mà trong đó những nguyên tắc căn bản của xã hội xã hội chủ nghĩa từng bước được thực hiện . 1.2 . Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội . Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là những nhân tố của xã hội mới và tàn dư của xã hội cũ tồn tại đan xen lẫn nhau , đấu tranh với nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị , kinh tế , văn hóa , xã hội , tư tưởng , tập quán trong xã hội . Về mặt kinh tế , đây là thời kỳ bao gồm những mảng , những phần , những bộ phận của Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa xã hội xen kẽ nhau tác động với nhau , lồng vào nhau , nghĩa là thời kỳ tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất , do đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế , cả thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa lẫn thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa , thành phần kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ cùng tồn tại phát triển , vừa hợp tác thống nhất nhưng vừa mâu thuẫn và cạnh tranh gay gắt với nhau . Thời kỳ này bắt đầu từ khi giai cấp vô sản giành được chính quyền và kết thúc khi xây dựng xong về cơ bản cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội . 2. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội . Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa có thể ra đời từ trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa do cả hai cùng dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất . Nhưng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa không thể ra đời từ trong lòng chế độ tư bản chủ nghĩa bởi nó dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất . Phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa chỉ ra đời sau khi cách mạng vô sản thành công, giai cấp vô sản giành được chính quyền và bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội – giai đoạn đầu của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa . Cuộc cách mạng vô sản khác với các cuộc cách mạng trước đó ở chỗ các cuộc cách mạng trước đó giành được chính quyền là kết thúc cuộc cách mạng vì nó dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất , còn cuộc cách mạng vô sản thì việc giành được chính quyền mới chỉ là bước khởi đầu còn vấn đề cơ bản hơn là giai cấp vô sản phải phải xây dựng một xã hội mới cả về lực lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuât , cả về cơ sở hạ tầng lẫn kiến trúc thượng tầng , cả về tồn tại xã hội lẫn ý thức xã hội . Không những thế , công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội phải thông qua quá trình đấu tranh gian khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhằm giành lấy chính quyền Nhà nước và sử dụng bộ máy Nhà nước của mình để cải tạo xã hội cũ , xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa , quá trình đó cần phải có thời gian , một thời kỳ lâu dài . Vì thế thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là tất yếu đối với mọi nước đi lên Chủ nghĩa xã hội . Nó do đặc điểm của sự ra đời phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa và đặc điểm của cuộc cách mạng vô sản quy định . Xã hội Tư bản chủ nghĩa càng phát triển mạnh bao nhiêu thì mâu thuẫn trong lòng nó càng gay gắt hơn bấy nhiêu , vì thế sự mâu thuẫn đó đã tạo ra những tiền đề vật chất làm cơ sở cho sự thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới ... - tailieumienphi.vn 743531

Tài liệu liên quan


Xem thêm