Luận văn: Nghiên cứu áp dụng cơ chế tổng thầu theo hình thức hợp đồng EPC trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nguồn điện

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 105 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận văn: Nghiên cứu áp dụng cơ chế tổng thầu theo hình thức hợp đồng EPC trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nguồn điện. Mục tiêu chính là Rà soát các văn bản pháp qui về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình để đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình nguồn điện theo hình thức hợp đồng EPC. Đề xuất bổ sung hoàn thiện cơ chế tổng thầu theo hình thức hợp đồng EPC để áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình khởi công thời gian tới.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-nghien-cuu-ap-dung-co-che-tong-thau-theo-hinh-thuc-hop-dong-epc-trong-q-uqqbuq.html

Nội dung


LỜI CẢM ƠN
Xin chân thành cảm ơn các cá nhân, cơ quan và Nhà trường đã tạo điều kiện
cho tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.
Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến thầy giáo hướng dẫn khoa
học: PGS.TS. Phạm Hùng, người thầy đã giúp đỡ và trực tiếp hướng dẫn tác giả
trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Thủy lợi, Phòng
Đào tạo Đại học và Sau đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Quản lý cùng
các thầy cô giáo trong Khoa, Lãnh đạo và các đồng nghiệp trong cơ quan đã
động viên, tạo mọi điều kiện giúp đỡ tác giả về mọi mặt trong quá trình nghiên
cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Do những hạn chế về kiến thức, thời gian, kinh nghiệm và tài liệu tham khảo
nên luận văn thiếu xót là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, tác giả rất mong nhận
được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo và đồng nghiệp. Đó chính là sự giúp đỡ
quý báu mà tác giả mong muốn để cố gắng hoàn thiện hơn trong quá trình nghiên
cứu và công tác sau này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012
Tác giả luận văn

Tống Văn Bình

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin,
tài liệu trích dẫn trong luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc. Kết quả nêu trong luận
văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào trước đây.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012
Tác giả luận văn

Tống Văn Bình

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .....................................................................................................................6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN................................................1
1.1. Khái niệm chung về dự án và quản lý dự án ....................................................1
1.2. Chu trình dự án (các giai đoạn thực hiện một dự án) .....................................10
1.3. Nội dung của quản lý thực hiện dự án ...........................................................14
1.4. Các hình thức quản lý thực hiên dự án ..........................................................15
1.5. Các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án ở Việt Nam ..........................24
CHƯƠNG 2: HÌNH THỨC TỔNG THẦU TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ THỰC
TRẠNG Ở NƯỚC TA ..............................................................................................29
2.1. Tổng quan về hình thức tổng thầu trong quản lý dự án .................................29
2.2. Hợp đồng tổng thầu trong quản lý dự án .......................................................33
2.3. Công tác đấu thầu lựa chọn tổng thầu ............................................................49
2.4. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đứng trên giác độ nhà
nước .......................................................................................................................60
2.5. Tình hình áp dụng cơ chế tổng thầu theo hình thức hợp đồng EPC trong quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình nguồn điện ở Việt Nam ..............................68
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HÌNH THỨC TỔNG THẦU
TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN Ở NƯỚC TA ...................................74
3.1. Các giải pháp để áp dụng hình thức tổng thầu trong quản lý dự án ở Việt
Nam .......................................................................................................................74
3.2. Các giải pháp hoàn thiện hợp đồng EPC .......................................................77
KẾT LUẬN .................................................................................................................1
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................2

DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1. Các mục tiêu cơ bản của quản lý dự án ............................................. 6
Hình 1.2. Chu trình quản lý dự án............................................................................................ 13
Hình 1.3. Các mục tiêu của quản lý dự án xây dựng .............................................................. 35
Hình 1.4. Sơ đồ kết cấu tổ chức theo dạng chức năng .............................................. 42
Hình 1.5. Sơ đồ kết cấu tổ chức theo dạng dự án ..................................................... 42
Hình 1.4. Sơ đồ kết cấu tổ chức theo dạng ma trận .................................................. 42

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Phân loại các loại dự án thông thường theo một tiêu chí cơ bản ...... 6
Bảng 1.2. Các lĩnh vực quản lý dự án...................................................................................... 13
Bảng 1.3. So sánh 3 hình thức kết cấu tổ chức quản lý dự án............................................... 35
Bảng 2.1. Bảng so sánh qui trình quản lý dự án/gói thầu bình thường và dự án/gói
thầu EPC .................................................................................................................... 42

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

EPC

: Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng)
(Engineering - Procurement - Construction)

XDCB

: Xây dựng cơ bản

HSMT

Hồ sơ mời thầu

HSYC

Hồ sơ yêu cầu

HSDT

Hồ sơ dự thầu

HSĐX

Hồ sơ đề xuất

BMT

Bên mời thầu

PVN

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

LILAMA

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

1119124

Tài liệu liên quan


Xem thêm