Luận văn: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 89 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận văn: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc. Mục đích của đề tài là: Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về công tác QLDA đầu tư xây dựng công trình, phân tích thực trạng công tác QLDA tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc, luận văn đề xuất một số giải pháp góp phần vào việc hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư của Công ty trong thời gian tới.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-mot-so-giai-phap-hoan-thien-cong-tac-quan-ly-chat-luong-du-an-dau-tu-xa-sqqbuq.html

Nội dung


LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc tới cô
PGS.TS. Đặng Tùng Hoa và Thầy giáo TS. Nguyễn Thế Hòa, người đã tận
tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự giúp đỡ tận tình,
những lời khuyên bổ ích và những đóng góp của Thầy, Cô đối với bản luận
văn là động lực giúp tôi hoàn thành đề tài của mình.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy cô trong Khoa Kinh tế
và Quản lý - Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ tác giả
hoàn thành luận văn này.
Và cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ
công nhân viên trong Công ty cổ phần Đầu tư Tây Bắc đã cung cấp thông tin,
tài liệu để tác giả có thể hoàn thành luận văn.
Hà Nội, ngày

tháng

Tác giả

Phạm Tấn Tài

năm 2013

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc
lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung
thực, có nguồn gốc rõ ràng, và chưa từng được ai công bố trong các công
trình khoa học nào trước đó.

Hà Nội, ngày

tháng

Tác giả

Phạm Tấn Tài

năm 2013

DANH MỤC HÌNH VẼ
STT
Hình 2.1

Nội dung
Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc

Trang
29

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty giai
Hình 2.2

đoạn 2010-2012

34

Hình 2.3

Cơ cấu lợi nhuận của công ty năm 2010

35

Hình 2.4

Cơ cấu lợi nhuận của công ty năm 2011

35

Hình 2.5

Cơ cấu lợi nhuận của công ty năm 2012

35

Hình 3.1

Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt DA ĐT

62

DANH MỤC BẢNG
STT

Nội dung

Trang

Một số công trình DA đầu tư xây dựng của Công ty giai
Bảng 2.1

đoạn 2005-2012

37

Chất lượng một số dự án mà khâu chuẩn bị đầu tư chưa
Bảng 2.2

được quan tâm thoả đáng

42

Tiến độ GPMB một số dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư
Bảng 2.3

Tây Bắc giai đoạn 2005-2012

44

Giá trị tổng mức đầu tư, tổng dự toán của một số dự án do
Bảng 2.4

tư vấn lập và sau khi đã qua thẩm định.

47

Hình thức lựa chọn các đơn vị thiết kế một số dự án trọng
Bảng 2.5

điểm của Công ty

48

Bảng 2.6

Giá trị trúng thầu một số dự án so với giá gói thầu

50

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT

Tên đầy đủ

Từ viết tắt

1

CĐT

Chủ đầu tư

2

DAĐT

Dự án đầu tư

3

DAĐTXD

Dự án đầu tư xây dựng

4

ĐTXD

Đầu tư xây dựng

5

KSTK

Khảo sát thiết kế

6

QLDA

Quản lý dự án

7

SXCN

Sản xuất công nghiệp

8

SXKD

Sản xuất kinh doanh

9

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

10

TKKT-DT

Thiết kế kỹ thuật- dự toán

11

TKKT-TDT

Thiết kế kỹ thuật- Tổng dự toán

12

TVGS

Tư vấn giám sát

1119122

Tài liệu liên quan


Xem thêm