Luận văn: Khảo sát – Nghiên cứu phương pháp tách Phycocyanin trong tảo Spirulina

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận văn: Khảo sát – Nghiên cứu phương pháp tách Phycocyanin trong tảo Spirulina. Luận văn Khảo sát – Nghiên cứu phương pháp tách Phycocyanin trong tảo Spirulina trình bày các nội dung chính như: Tìm phương pháp tách chiết phycocyanin (chất màu xanh đặc trưng của tảo), đánh giá sản phẩm thu được và đề xuất hướng sử dụng chất này, đánh giá chất lượng phần còn lại của tảo (sau khi đã tách chiết chất màu).. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-khao-sat-nghien-cuu-phuong-phap-tach-phycocyanin-trong-tao-spirulina-wjobuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
-----------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KHẢO SÁT – NGHIÊN CỨU
PHƯƠNG PHÁP TÁCH PHYCOCYANIN
TRONG TẢO SPIRULINA

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

ThS. Phan Thế Duy

Châu Phượng Quyên
MSSV: 2064002
Ngành: Công Nghệ Hóa Học-Khóa 32

Cần Thơ, 2010

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
-----------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KHẢO SÁT – NGHIÊN CỨU
PHƯƠNG PHÁP TÁCH PHYCOCYANIN
TRONG TẢO SPIRULINA

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

ThS. Phan Thế Duy

Châu Phượng Quyên
MSSV: 2064002
Ngành: Công Nghệ Hóa Học-Khóa 32

Cần Thơ, 2010

Trường Đại học Cần Thơ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khoa Công Nghệ
Bộ môn Công nghệ hóa học

-----------------------Cần Thơ, ngày

tháng

năm 2010

PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN
NĂM HỌC: 2009 – 2010
1. Họ và tên của cán bộ hướng dẫn: Phan Thế Duy.
2. Tên đề tài: “Khảo sát – nghiên cứu phương pháp tách phycocyanin trong
tảo Spirulina”.
3. Địa điểm thực hiện: Phòng thí nghiệm Bộ Môn Hóa Học Hữu Cơ – Khoa
Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ.
4. Số lượng sinh viên thực hiện: 01 sinh viên.
5. Họ và tên sinh viên: Châu Phượng Quyên
Lớp: Công Nghệ Hóa Học

MSSV: 2064002
Khóa: 32

6. Mục đích của đề tài
Tìm phương pháp tách chiết phycocyanin (chất màu xanh đặc trưng
của tảo).
Đánh giá sản phẩm thu được và đề xuất hướng sử dụng chất này.
Đánh giá chất lượng phần còn lại của tảo (sau khi đã tách chiết chất
màu).
7. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài
Nội dung chính
-

Tiến hành khảo sát trên tảo khô và tảo tươi.

-

Tìm phương pháp làm tăng độ tinh sạch phycocyanin.

Giới hạn của đề tài
Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu phương pháp chiết tách và
làm tinh sạch phycocyanin từ tảo Spirulina cũng như những công dụng của nó đối

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

với con người. Tùy theo mục đích sử dụng mà độ tinh sạch của phycocyanin được
được giới hạn như: độ tinh sạch là 0,7 được dùng trong thực phẩm, 3,9 dùng trong
phản ứng và 4,0 được dùng trong phân tích.
Do hạn chế về thời gian, nên đề tài “Khảo sát – nghiên cứu phương pháp
tách phycocyanin trong tảo Spirulina” chỉ dừng lại mức độ ứng dụng trong thực
phẩm.
8. Các yêu cầu hỗ trợ cho việc thực hiện đề tài
Các hóa chất để thực hiện
9. Kinh phí dự trù cho việc thực hiện đề tài: 250.000 đồng.

DUYỆT CỦA BỘ MÔN

DUYỆT CỦA CBHD

Phan Thế Duy

DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG THI & XÉT TỐT NGHIỆP

Nhận xét của cán bộ hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN


.....................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

1116282

Tài liệu liên quan


Xem thêm