Luận án Tiến sĩ Toán học: Bài toán biên đối với một số lớp phương trình truyền sóng trong miền không trơn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 191 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Luận án Tiến sĩ Toán học: Bài toán biên đối với một số lớp phương trình truyền sóng trong miền không trơn. Mục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu sự tồn tại, tính duy nhất của nghiệm yếu trên [0,∞) trong các không gian Sobolev có trọng của bài toán biên ban đầu đối với các phương trình hyperbolic nửa tuyến tính cấp cao trong các trụ không trơn; nghiên cứu sự tồn tại duy nhất và tính chính quy theo biến thời gian của nghiệm yếu trên [0, T] của bài toán biên ban đầu đối với phương trình hyperbolic nửa tuyến tính cấp hai trong các miền có cạnh,. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-toan-hoc-bai-toan-bien-doi-voi-mot-so-lop-phuong-trinh-truyen-so-j9tbuq.html

Nội dung


1123685

Tài liệu liên quan


Xem thêm