Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Lịch sự trong phỏng vấn báo chí

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 194 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Lịch sự trong phỏng vấn báo chí. Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ những biểu hiện của lịch sự trong phỏng vấn báo chí, thể hiện qua phát ngôn và cách sử dụng từ ngữ. Qua đó, làm rõ những đặc trưng riêng của lịch sự trong môi trường giao tiếp mang tính đặc thù là phỏng vấn báo chí.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-ngu-van-lich-su-trong-phong-van-bao-chi-29tbuq.html

Nội dung


1123704

Tài liệu liên quan


Xem thêm