Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 0 | FileSize: 1.82 M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam trình bày thực trạng giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam; xây dựng mô hình đánh giá các giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích; phân tích giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-kinh-te-giai-phap-tai-chinh-thuc-hien-xa-hoi-hoa-dich-vu-vien-th-b7q7tq.html

Nội dung


933093

Tài liệu liên quan


Xem thêm