Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Vận dụng lí thuyết hồi ứng thâm nhập (transactional theory) vào dạy học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 252 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Vận dụng lí thuyết hồi ứng thâm nhập (transactional theory) vào dạy học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông. Mục tiêu của luận án là bổ sung lí luận về PPDH văn qua việc lựa chọn, hệ thống hóa những tri thức quan trọng của lí thuyết HƯTN và đề xuất các yêu cầu, cách thức vận dụng lí thuyết HƯTN vào thực tiễn DH TPVC ở THPT.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-van-dung-li-thuyet-hoi-ung-tham-nhap-transacti-19tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRẦN QUỐC KHẢ

VẬN DỤNG LÍ THUYẾT HỒI ỨNG THÂM NHẬP
VÀO DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRẦN QUỐC KHẢ

VẬN DỤNG LÍ THUYẾT HỒI ỨNG THÂM NHẬP
VÀO DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt
Mã số: 62.14.01.11

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
Người hướng dẫn khoa học:

1) PGS.TS Phạm Thị Thu Hương
2) GS.TS Nguyễn Thanh Hùng

HÀ NỘI - 2017

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn GS. TS Nguyễn Thanh Hùng và PGS. TS
Phạm Thị Thu Hương đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi
trong suốt quá trình tôi hoàn thành luận án.
Tôi chân thành cảm ơn Khoa Ngữ văn, Bộ môn Lí luận và phương pháp
dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt, Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành nhiệm vụ nghiên
cứu của mình.
Tôi cũng bày tỏ lòng cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp,
tập thể giáo viên và các em học sinh các trường trung học phổ thông nơi tôi dự
giờ và dạy học thực nghiệm,... đã động viên, khuyến khích tôi trong suốt quá
trình thực hiện luận án.
Hà Nội, tháng 9 năm 2017
Tác giả
Trần Quốc Khả

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các ngữ
liệu và trích dẫn trong luận án là hoàn toàn trung thực. Những kết luận khoa
học của luận án chưa từng được ai công bố trên bất cứ tài liệu hay công trình
khoa học nào khác.
Tác giả luận án

Trần Quốc Khả

ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

STT

Viết tắt

Từ, cụm từ

1

DH:

Dạy học

2

ĐC:

Đối chứng

3

GS:

Giáo sư

4

GV:

Giáo viên

5

HƯTN:

Hồi ứng thâm nhập

6

HS:

Học sinh

7

NXB:

Nhà xuất bản

8

PGS:

Phó giáo sư

9

PPDH:

Phương pháp dạy học

10

SGK:

Sách giáo khoa

11

SGV:

Sách giáo viên

12

THPT:

Trung học phổ thông

13

TPVC:

Tác phẩm văn chương

14

TPVH:

Tác phẩm văn học

15

TN:

Thực nghiệm

16

TS:

Tiến sĩ

17

VBVC:

Văn bản văn chương

1123703

Tài liệu liên quan


Xem thêm