Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 219 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông. Mục đích cốt lõi của đề tài là xác lập quan điểm, cách thức, nguyên tắc, phương pháp và quy trình thiết kế và tổ chức có hiệu quả các hoạt động GDBĐKH trong dạy học Địa lý 12 với sự trợ giúp của ICT nhằm góp phần đổi mới phương pháp GDBĐKH và thông qua đó nâng cao chất lượng giáo dục ứng phó với BĐKH và phòng chống thiên tai trong dạy học Địa lý lớp 12 ở trường THPT.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-to-chuc-cac-hoat-dong-giao-duc-bien-doi-khi-ha-w9tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

ĐỖ THỊ LÝ

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÝ
MÃ SỐ: 62.14.01.11

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI, NĂM 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

ĐỖ THỊ LÝ

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÝ
MÃ SỐ: 62.14.01.11

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Trần Đức Tuấn
2. PGS.TS Đặng Văn Đức

HÀ NỘI, NĂM 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
công trình nào khác.

LỜI CẢM ƠN
Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến PGS.TS Trần Đức
Tuấn, PGS.TS Đặng văn Đức những người thầy đã dạy dỗ, chỉ bảo tôi từ khi là sinh
viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến khi là học viên Cao học
khóa 15 và bây giờ là nghiên cứu sinh K30. Các thầy đã tận tâm, truyền cho tôi
phương pháp nghiên cứu khoa học, lòng yêu nghề, tâm huyết với công việc, các
thầy mãi mãi là người thầy mà tôi hằng khâm phục và kính trọng.
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo khoa Địa lý trường
Đại học Sư phạm Hà Nội. Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới trường THPT Lê Quý
Đôn, trường THPT Thái Phiên, trường THPT Hải An đã tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho tôi hoàn thành luận án.
Xin gửi lời tri ân đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu đã luôn động
viên, khích lệ và giúp đỡ tôi trong thời gian học tập, nghiên cứu.
Xin được cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu cho bản luận án của các
thầy cô và bạn bè đồng nghiệp.
Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2017
Tác giả

Đỗ Thị Lý

MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ..............................................................1
DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................2
DANH MỤC CÁC HÌNH .........................................................................................3
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Lí do chọn đề tài ...................................................................................................1
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài .........................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................3
4. Giả thuyết khoa học .............................................................................................3
5. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .........................................................................3
6. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu ............................................................10
7. Những đóng góp mới của luận án ......................................................................15
8. Cấu trúc của luận án ...........................................................................................16
PHẦN NỘI DUNG ..................................................................................................17
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ TRỢ
GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG
DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 ............................................................................................17
1.1. Giáo dục biến đổi khí hậu trong trường phổ thông ...................................17
1.1.1. Thách thức của biến đổi khí hậu ...............................................................17
1.1.2. Giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông ....24
1.2. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý theo quan
điểm dạy học hiện đại ..........................................................................................31
1.2.1. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo quan điểm dạy học lấy học
sinh làm trung tâm...............................................................................................31
1.2.2. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo quan điểm giáo dục vì sự phát
triển bền vững .....................................................................................................33
1.2.3. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo quan điểm công nghệ dạy học ...35
1.3. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý với sự trợ
giúp của công nghệ thông tin và truyền thông ..................................................37
1.3.1. Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc tổ chức
giáo dục biến đổi khí hậu ....................................................................................37
1.3.2. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo tiếp cận blended learning ..........40
1.3.3. Các dạng hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu cơ bản trong dạy học
Địa lý với sự hỗ trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông ...................44

1123698

Tài liệu liên quan


Xem thêm