Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường dự bị ĐH dân tộc đáp ứng yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 199 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường dự bị ĐH dân tộc đáp ứng yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi. Mục tiêu của luận án là nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý HĐHT của học sinh trường DBĐH Dân tộc, đề xuất các biện pháp quản lý HĐHT đáp ứng yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-quan-ly-hoat-dong-hoc-tap-cua-hoc-sinh-truong--09tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

ĐẶNG XUÂN CẢNH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHO MIỀN NÚI

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Hà Nội, 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

ĐẶNG XUÂN CẢNH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHO MIỀN NÚI

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
MÃ SỐ: 62.14.01.14
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trần Kiểm
TS. Mai Công Khanh

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Hà Nội, 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu và kết quả nêu trong luận án là trung thực, chưa từng được công bố
trong bất kỳ công trình nào khác.

Hà Nội, tháng 12 năm 2016
Tác giả luận án

Đặng Xuân Cảnh

LỜI CẢM ƠN

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,
đến nay, tôi đã hoàn thành Luận án với đề tài nghiên cứu Quản lý hoạt động học tập
của học sinh trường dự bị đại học dân tộc đáp ứng yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ
cho miền núi.
Tôi xin chân thành gửi tới PGS.TS Trần Kiểm và TS. Mai Công Khanh, những
người thầy đã trực tiếp hướng dẫn khoa học, giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành bản
Luận án này lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong tổ bộ môn Cơ sở khoa học
Quản lý Giáo dục, khoa Quản lý Giáo dục; Phòng Sau Đại học Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập,
nghiên cứu và hoàn thành Luận án.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Tập thể Lãnh đạo và
cán bộ, giảng viên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Thanh Hóa đã dành cho tôi
trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.
Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người thân trong gia đình và bạn
bè vì những chia sẻ, động viên để tôi hoàn thành Luận án này.
Do một số hạn chế nhất định, bản Luận án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót.
Tác giả Luận án rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện,
nâng cao chất lượng vấn đề được lựa chọn nghiên cứu.

Hà Nội, tháng 12 năm 2016
Tác giả Luận án

Đặng Xuân Cảnh

i
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU

1

1. Lý do chọn đề tài

1

2. Mục đích nghiên cứu

3

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3

4. Giả thuyết khoa học

3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

3

6. Phạm vi nghiên cứu

3

7. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

4

8. Những luận điểm bảo vệ

5

9. Đóng góp của luận án

5

10. Cấu trúc của luận án

7

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

8

CỦA HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC ĐÁP ỨNG
YÊU CẦU TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHO MIỀN NÚI
1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ

8

1.1.1. Nghiên cứu về hoạt động học tập của học sinh

8

1.1.2. Nghiên cứu về quản lý hoạt động học tập của học sinh

11

1.2. YÊU CẦU TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHO MIỀN NÚI

16

1.2.1. Khái quát về kinh tế - xã hội khu vực miền núi

16

1.2.2. Yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi

17

1.2.3. Vai trò của Trường Dự bị Đại học Dân tộc trong tạo nguồn đào tạo

21

cán bộ cho miền núi
1.3. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC

23

DÂN TỘC
1.3.1. Hoạt động học tập

23

1.3.2. Đặc điểm học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc

24

1.3.3. Hoạt động học tập của học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc

27

1.4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG DỰ

32

1123702

Tài liệu liên quan


Xem thêm