Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông khu vực Đông Nam Bộ trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 240 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông khu vực Đông Nam Bộ trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Mục tiêu của luận án là nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động BDGV THPT khu vực Đông Nam Bộ trong bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-quan-ly-hoat-dong-boi-duong-giao-vien-trung-ho-79tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

NGUYỄN VĂN TOÀN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Nghệ An, năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

NGUYỄN VĂN TOÀN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHU VỰC ĐÔNG NAM
BỘ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục
Mã số:

62.14.01.14

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS.TS NGUYỄN THỊ MỸ TRINH
2. TS. HỒ VĂN LIÊN

Nghệ An, năm 2016

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh và TS. Hồ Văn
Liên là những nhà khoa học đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá
trình nghiên cứu, thực hiện luận án.
Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý lãnh đạo Trường Đại học Vinh, và các nhà
khoa học, các giảng viên, cán bộ quản lý đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi
trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu đề tài luận án.
Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các
phòng ban trực thuộc Sở các tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu và
TP Hồ Chí Minh, các đồng nghiệp và quý thầy giáo, cô giáo của các trường
trung học phổ thông tôi tiến hành nghiên cứu, khảo sát và người thân, gia đình
đã khuyến khích, động viên, giúp tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành
luận án này.
Tác giả luận án

Nguyễn Văn Toàn

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố
trong bất kì công trình nào khác.

Tác giả luận án

Nguyễn Văn Toàn

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................... 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu................................................... 2
4. Giả thuyết khoa học ............................................................................ 3
5. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 3
6. Nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................... 3
7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .............................. 4
8. Luận điểm bảo vệ ................................................................................ 6
9. Đóng góp mới của luận án .................................................................. 7
10. Cấu trúc của luận án ......................................................................... 7
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI
DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI
CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ........................................................................ 8
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ................................................................. 8
1.1.1. Những nghiên cứu về hoạt động bồi dưỡng giáo viên .................... 8
1.1.2. Những nghiên cứu về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung
học phổ thông .......................................................................................... 20
1.1.3. Nhận định chung về các công trình nghiên cứu ............................ 26
1.2. Một số khái niệm công cụ ...................................................................... 28
1.2.1. Bồi dưỡng ...................................................................................... 28
1.2.2. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên ..................................................... 28
1.2.3. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ........................................ 29
1.2.4. Giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ
thông ........................................................................................................ 30
1.3. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh
đổi mới giáo dục............................................................................................. 31
1.3.1. Những yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ................................. 31

1123709

Tài liệu liên quan


Xem thêm