Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 282 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc. Mục tiêu của luận án là nghiên cứu lí luận và thực tiễn về phát triển NLCNL cho SV ĐHSP, luận án đề xuất các biện pháp phát triển NLCNL cho SV ĐHSP miền núi phía Bắc nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở khu vực này.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-phat-trien-nang-luc-chu-nhiem-lop-cho-sinh-vie-x9tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI

MAI TRUNG DŨNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHỦ NHIỆM LỚP CHO SINH VIÊN
ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Hà Nội - 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI

MAI TRUNG DŨNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHỦ NHIỆM LỚP CHO SINH VIÊN
ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục
Mã số: 62.14.01.02

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS Phạm Viết Vƣợng

Hà Nội - 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công
trình nào khác.
Tác giả luận án

Mai Trung Dũng

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện đề tài “Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh
viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc”, Tôi đã nhận được nhiều sự giúp
đỡ, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu; Ban lãnh đạo Phòng sau Đại học, Khoa Tâm
lý Giáo dục; các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ trong Bộ môn Lý luận dạy học và
trong khoa Tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư Hà Nội. Tôi bày tỏ lòng biết ơn
chân thành về sự giúp đỡ đó.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS Phạm Viết Vƣợng – người
thầy giáo trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho tôi hoàn thành luận án này.
Tôi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp của tôi đang công tác tại Trường Đại học
Tây Bắc và gia đình đã động viên khích lệ, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt
quá trình thực hiện và hoàn thành luận án này.
Tác giả luận án

Mai Trung Dũng

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
ĐTB

: Điểm trung bình

ĐLC

: Độ lệch chuẩn

ĐC

: Đối chứng

ĐHSP

: Đại học sư phạm

HS

: Học sinh

GV

: Giảng viên

GVPT

: Giáo viên phổ thông

GVCN

: Giáo viên chủ nhiệm

KN

: Kĩ năng

NL

: Năng lực

NLSP

: Năng lực sư phạm

NLCNL

: Năng lực chủ nhiệm lớp

NVSP

: Nghiệp vụ sư phạm

SV

: Sinh viên

SVSP

: Sinh viên sư phạm

TN

: Thực nghiệm

THPT

: Trung học phổ thông

1123699

Tài liệu liên quan


Xem thêm