Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng và động học của gốc propargyl với một số phân tử trong pha khí

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 136 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng và động học của gốc propargyl với một số phân tử trong pha khí. Mục đích nghiên cứu của luận án là sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT) và phương pháp tương tác chùm CCSD(T), với bộ hàm cơ sở 6-311++G(3df,2p), để nghiên cứu cơ chế phản ứng và thông số nhiệt động của một số phản ứng trong pha khí, tính động học cho những phản ứng giữa gốc propargyl với một số chất,.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-nghien-cuu-ly-thuyet-co-che-phan-ung-va-dong-h-k9tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
——————— * ———————

NGUYỄN THANH TÙNG

BÀI TOÁN BIÊN
ĐỐI VỚI MỘT SỐ LỚP PHƯƠNG TRÌNH
TRUYỀN SÓNG TRONG MIỀN KHÔNG TRƠN

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC

HÀ NỘI - 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
——————— * ———————

NGUYỄN THANH TÙNG

BÀI TOÁN BIÊN
ĐỐI VỚI MỘT SỐ LỚP PHƯƠNG TRÌNH
TRUYỀN SÓNG TRONG MIỀN KHÔNG TRƠN

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
Mã số:
62 46 01 03

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC

TẬP THỂ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
1. TS. Vũ Trọng Lưỡng
2. GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng

HÀ NỘI - 2017

1

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng
dẫn của TS. Vũ Trọng Lưỡng và GS. TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng. Các kết
quả được phát biểu trong luận án là hoàn toàn trung thực và chưa từng
được ai công bố trong bất cứ một công trình nào khác.

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thanh Tùng

2

LỜI CẢM ƠN

Luận án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của
TS. Vũ Trọng Lưỡng và GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng. Ngoài những chỉ
dẫn về mặt khoa học, các thầy còn tạo động lực lớn giúp tác giả tự tin,
say mê và quyết tâm nghiên cứu.
Tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc TS. Vũ Trọng
Lưỡng và GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng. Tác giả cũng xin được tỏ lòng
biết ơn lớn lao tới các thầy cô trong bộ môn Giải tích, đặc biệt là PGS.
TS. Trần Đình Kế và PGS. TS. Cung Thế Anh đã tận tình chỉ bảo cho
tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án. Tác giả cảm ơn
các bạn nghiên cứu sinh đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận án
của tác giả.
Tác giả xin được bày tỏ cảm ơn tới Ban Giám hiệu, phòng Sau Đại học,
khoa Toán - Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tạo điều kiện thuận
lợi để tác giả hoàn thành quá trình học tập, nghiên cứu của mình. Tác
giả xin được bày tỏ cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc,
các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp công tác tại khoa Toán-Lý-Tin,
Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An đã luôn tạo điều kiện thuận lợi,
giúp đỡ và động viên tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
Sau cùng, tác giả bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, người thân và gia
đình TS. Vũ Trọng Lưỡng - những người luôn yêu thương, chia sẻ, đùm
bọc, động viên tác giả vượt qua khó khăn để hoàn thành quá trình học
tập và nghiên cứu của khóa học NCS.
Tác giả

3

Mục lục

Lời cam đoan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Lời cảm ơn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Mục lục. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Một số kí hiệu dùng trong luận án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.

Lịch sử vấn đề và lí do chọn đề tài . . . . . . . . . . . . . .

8

2.

Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . . . . . . . 11

3.

Phương pháp nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.

Kết quả của luận án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5.

Cấu trúc của luận án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Chương 1. MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.1. Không gian các hàm, hội tụ yếu, các định lý nhúng . . . . . 14
1.1.1. Một số không gian hàm . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.1.2. Hội tụ yếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.1.3. Định lý nhúng Sobolev và định lý nhúng RellichKondrachov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2. Một số bất đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.1. Bất đẳng thức Cauchy và bất đẳng thức Young . . . 19
1.2.2. Bất đẳng thức H¨lder . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
o

1123686

Tài liệu liên quan


Xem thêm