Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học Xác suất và thống kê cho sinh viên ngành Kế toán của các trường Cao đẳng Công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 16 | Page: 201 | FileSize: 3.48 M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học Xác suất và thống kê cho sinh viên ngành Kế toán của các trường Cao đẳng Công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp. Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học Xác suất và thống kê cho sinh viên ngành Kế toán của các trường Cao đẳng Công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp được nghiên cứu nhằm đề xuất một số biện pháp dạy học môn XSTK theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho SV chuyên ngành KT ở các trường CĐCN, nhằm tăng khả năng vận dụng kiến thức môn XSTK vào thực tiễn nghề nghiệp; góp phần hình thành và phát triển năng lực nghề KT cho SV.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-day-hoc-xac-suat-va-thong-ke-cho-sinh-vien-nga-ainauq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

DẠY HỌC XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN CỦA CÁC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP
 
 
 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI, 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

DẠY HỌC XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN CỦA CÁC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP
 
 
Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán
Mã số: 62.14.01.11

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS.TS. ĐỖ TIẾN ĐẠT
2. TS. PHAN THỊ LUYẾN

HÀ NỘI - 2016 

LỜI CAM ĐOAN
 

Tác  giả xin cam đoan  đây là công trình nghiên cứu của riêng tác  giả, được 

hoàn thành  với sự hướng dẫn  và  giúp đỡ tận  tình của nhiều nhà  khoa học. Các số 
liệu, kết quả được trình bày trong luận án là trung thực. Những  kết luận  khoa học 
của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác trước đó. 
 
 

Hà Nội, ngày

tháng 9 năm 2016

Tác giả luận án

Phạm Thị Hồng Hạnh 

LỜI CẢM ƠN
Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong và ngoài Viện Khoa
học Giáo dục Việt Nam, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian tác giả làm
nghiên cứu sinh cũng như đã đưa ra những góp ý quý báu trong quá trình tác giả
thực hiện luận án.
Nhân dịp này, tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo
PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt và Cô giáo TS. Phan Thị Luyến những người đã tận tình
hướng dẫn, dìu dắt tác giả trong suốt thời gian qua.
Tác giả xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ từ phía Ban Giám hiệu,
Trung tâm giáo dục THPT PCI, Khoa khoa học cơ bản, Khoa Kinh tế, giảng viên và
sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh
Vĩnh Phúc đã giúp đỡ tác giả tổ chức thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi của các
biện pháp được nêu ra trong luận án.
Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình
luôn động viên, giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận án này.
Do điều kiện chủ quan và khách quan, bản luận án chắc chắn còn thiếu sót.
Tác giả rất mong nhận được những ý kiến phản hồi để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao
chất lượng luận án.
Hà Nội, ngày

tháng 9 năm 2016

Tác giả

Phạm Thị Hồng Hạnh

MỤC LỤC
 
LỜI CAM ĐOAN

 

LỜI CẢM ƠN

 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

 

MỞ ĐẦU.......................................................................................................... 1 
1.

Lí do chọn đề tài....................................................................................  1 

2.

Tổng quan vấn đề nghiên cứu................................................................  4 

3.

Mục đích nghiên cứu của luận án............................................................  12 

4.

Khách thể, đối tượng nghiên cứu.............................................................  13 

5.

Giả thuyết khoa học...............................................................................  13 

6.

Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu..........................................................  13 

7.

Các phương pháp nghiên cứu................................................................  14 

8.

Những điểm mới của luận án………………………………………….   14 

9.

Những luận điểm đưa ra bảo vệ ………………………………………  15 

10.

Cấu trúc luận án.....................................................................................  16 

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

 

1.1. Năng lực nghề nghiệp, năng lực nghề kế toán……............................... 17 
1.1.1.  Kế toán viên và vai trò trong thị trường lao động hiện nay………….. 

17 

1.1.2. Năng lực nghề nghiệp………………………........................................ 

20 

1.1.3. Năng lực nghề kế toán……………………………………………… 

22 

1.2. Lý thuyết Xác suất- Thống kê với chuyên ngành kế toán……………  25 
1.2.1. Ý nghĩa của Xác suất và thống kê trong việc hình thành và phát triển   
năng lực nghề Kế toán cho sinh viên………………………………………. 

25 

1.2.2.  Vận dụng kiến thức Xác suất và thống kê vào thực tiễn nghề Kế toán.  26 

1068272

Tài liệu liên quan


Xem thêm