Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Dạy học môn Công nghệ phổ thông theo định hướng giáo dục STEM

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 192 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Dạy học môn Công nghệ phổ thông theo định hướng giáo dục STEM. Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xây dựng cơ sở lí luận về giáo dục STEM và cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn về dạy học môn Công nghệ theo định hướng giáo dục STEM. Thiết kế quy trình dạy học môn Công nghệ theo định hướng giáo dục STEM và vận dụng vào dạy học môn Công nghệ phổ thông Việt Nam.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-day-hoc-mon-cong-nghe-pho-thong-theo-dinh-huon-59tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

LÊ XUÂN QUANG

DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ PHỔ THÔNG
THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Hà Nội - 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

LÊ XUÂN QUANG

DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ PHỔ THÔNG
THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn Kĩ thuật Công nghiệp
Mã số:

62 14 01 11

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS. TS. Lê Huy Hoàng
2. TS. Vũ Đình Chuẩn

Hà Nội - 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình do chính tôi thực hiện. Các số
liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực, khách quan,
nghiêm túc và chưa từng được tác giả khác công bố trong bất cứ công
trình nào.

Tác giả luận án

Lê Xuân Quang

LỜI CẢM ƠN
Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng Sau đại học, các thầy
giáo, cô giáo trong khoa Sư phạm kĩ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
đã tận tình giảng dạy, truyền thụ kiến thức, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho
em học tập và nghiên cứu tại Trường.
Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn tới
PGS.TS. Lê Huy Hoàng và TS.Vũ Đình Chuẩn đã tận tình hướng dẫn và luôn
động viên, giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu. Sự hiểu biết sâu sắc về
khoa học cũng như kinh nghiệm của các thầy là tiền đề để em đạt được kết
quả này.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy giáo, các cô giáo
và các bạn đồng nghiệp làm việc tại bộ môn Phương pháp dạy học, Khoa Sư
phạm kĩ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tận tình chỉ bảo và chia sẻ
kinh nghiệm, kiến thức giúp đỡ em trong quá trình học tập và nghiên cứu.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các chuyên gia, các thầy cô giáo và
các em học sinh, sinh viên đã tham gia, hợp tác và tạo điều kiện, giúp đỡ tôi
trong suốt quá trình nghiên cứu.
Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cha mẹ, gia đình,
người thân, bạn bè đã luôn quan tâm, ủng hộ, động viên, khích lệ, và giúp đỡ
để tôi hoàn thành luận án này.
Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017
Nghiên cứu sinh

Lê Xuân Quang

i

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

CNTT

Công nghệ thông tin

CS

Cộng sự

ĐC

Đối chứng

ĐLC

Độ lệch chuẩn

GV

Giáo viên

HS

Học sinh

NXB

Nhà xuất bản

PPDH

Phương pháp dạy học

STEM

Science, Technology, Engineering Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và
và Mathematics

Toán học

TB

Trung bình

THCS

Trung học cơ sở

THPT

Trung học phổ thông

TN

Thực nghiệm

TNSP

Thực nghiệm sư phạm

UNESCO

United

Nations

Educational Tổ chức Giáo dục, Khoa học và

Scientific and Cultural Organization

Văn hóa của Liên hiệp quốc

1123707

Tài liệu liên quan


Xem thêm