of x

Liquid-Gas Relative Permeabilities in Fractures: Effects of Flow Structures, Phase Transformation and Surface Roughness

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 0 | FileSize: 7.37 M | File type: PDF
1 lần xem

Liquid-Gas Relative Permeabilities in Fractures: Effects of Flow Structures, Phase Transformation and Surface Roughness. Fractures are ubiquitous in the brittle lithosphere in the upper part of earth’s crust. They play a critical role in the transport of fluids. Moreover, all major discovered geothermal reservoirs and a considerable number of petroleum reservoirs are in fractured rocks. This restates the importance of studying multiphase flow behavior inside the opened fracture space. From the engineering point of view, a rock fracture as defined here is simply a complex-shaped cavity filled with fluids or solid minerals. Therefore it is understood to include cracks, joints, and faults. Fractures are formed by a crystallized melt and/or mechanical failure of the rock due to regional or local geological stresses.... Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/liquid-gas-relative-permeabilities-in-fractures-effects-of-flow-structuresa-phas-c8f2tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới bạn đọc thư viện Liquid-Gas Relative Permeabilities in Fractures: Effects of Flow Structures, Phase Transformation and Surface Roughness.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Hoá dầu phục vụ cho thư viện của mình.Xin mời các bạn đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Liquid-Gas Relative Permeabilities in Fractures: Effects of Flow Structures, Phase Transformation and Surface Roughness thuộc thể loại ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Hoá dầu được chia sẽ bởi thành viên hoa-dau đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Hoá dầu , có tổng cộng 223 page , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có Experimental Study,Fractures, Field-Scale,Experimental Study, Experimental Study,Relative Permeability, ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Fractures are ubiquitous in the brittle lithosphere in the upper part of earth’s crust, thêm nữa They play a critical role in the transport of fluids, thêm nữa Moreover, all major discovered, ngoài ra geothermal reservoirs and a considerable number of petroleum reservoirs are in fractured, tiếp theo là rocks, cho biết thêm This restates the importance of studying multiphase flow behavior inside the, kế tiếp là opened fracture space, bên cạnh đó From the engineering point of view, a rock fracture as defined here is simply a, thêm nữa complex-shaped cavity filled with fluids or solid minerals, thêm nữa Therefore it is understood to, ngoài ra include cracks, joints, and faults, nói thêm là Fractures are formed by a crystallized melt and/or,còn cho biết thêm mechanical failure of the rock due to regional or local geological stresses,còn cho biết thêm
685594

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm