of x

Liquid-Gas Relative Permeabilities in Fractures: Effects of Flow Structures, Phase Transformation and Surface Roughness

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 0 | FileSize: 7.37 M | File type: PDF
1 lần xem

Liquid-Gas Relative Permeabilities in Fractures: Effects of Flow Structures, Phase Transformation and Surface Roughness. Fractures are ubiquitous in the brittle lithosphere in the upper part of earth’s crust. They play a critical role in the transport of fluids. Moreover, all major discovered geothermal reservoirs and a considerable number of petroleum reservoirs are in fractured rocks. This restates the importance of studying multiphase flow behavior inside the opened fracture space. From the engineering point of view, a rock fracture as defined here is simply a complex-shaped cavity filled with fluids or solid minerals. Therefore it is understood to include cracks, joints, and faults. Fractures are formed by a crystallized melt and/or mechanical failure of the rock due to regional or local geological stresses.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/liquid-gas-relative-permeabilities-in-fractures-effects-of-flow-structuresa-phas-c8f2tq.html

Nội dung


685594

Tài liệu liên quan


Xem thêm