Linguistics

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 77 | FileSize: 15.25 M | File type: PDF
of x

Linguistics. Linguistics is the scientific study of human language.[1][2][3][4][5] Linguistics can be broadly broken into three categories or subfields of study: language form, language meaning, and language in context. The earliest known activities in descriptive linguistics have been attributed to Panini during approximately 500 BCE, with his analysis of Sanskrit in Ashtadhyayi.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/linguistics-kx61tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 673542