Lịch sử lớp 8 - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX_ ĐẦU THẾ KỈ XX

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lịch sử lớp 8 - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX_ ĐẦU THẾ KỈ XX. Kiến thức: - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển biến mạnh mẽ sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Mâu thuẩn gay gắt giữa tư sản và vô sản đã dẫn đến các phong trào công nhân phát triển. Quốc tế thứ hai được thành lập. - P. Anghen và.V Lênin đóng góp công lao và vai trò to lớn đối với sự phát triển phong trào. - Cuộc cách mạng Nga 1905-1907, ý nghĩa , ảnh hưởng của nó. .... Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lich-su-lop-8-phong-trao-cong-nhan-quoc-te-cuoi-the-ki-xix_-dau-the-ki-xx-7v8stq.html

Nội dung


  1. BÀI 7 : PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX_ ĐẦU THẾ KỈ XX. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển biến mạnh mẽ sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Mâu thuẩn gay gắt giữa tư sản và vô sản đã dẫn đến các phong trào công nhân phát triển. Quốc tế thứ hai được thành lập. - P. Anghen và.V Lênin đóng góp công lao và vai trò to lớn đối với sự phát triển phong trào. - Cuộc cách mạng Nga 1905-1907, ý nghĩa , ảnh hưởng của nó. II. 2. Tư tưởng: - Nhận thức đúng cuộc đấu tranh giai cấp giữa vô sản và tư sản là vì quyền tự do, vì sự tiến bộ xã hội. - Giáo dục tinh thần cách mạng, tinh thần quốc tế vô sản, lòng biết ơn đối với các lãnh tụ thế giới và niềm tin thắng lợi của cách mạng vô sản. III. 3. Kĩ năng:
  2. - Tìm hiểu những nét cơ bản về các khái niệm” chủ nghĩa cơ hội”, “cách mạng dân chủ tư sản”, “Đảng kiểu mới”…. - Biết phân tích các sự kiện cơ bản của bài bằng các thao tác tư duy lịch sử đúng đắn. IV. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Bản đồ: Đế quốc Nga cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX. - Tranh, ảnh, tư liệu về cuộc đấu tranh của công nhân Si-ca-gô, Lênin, thủy thủ tàu Pêtemkin khởi nghĩa… V. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: VI. 1. Ổn định tổ chức lớp VII. 2. Kiểm tra bài cũ: Chuyển biến quan trọng nhất trong đời sống kinh tế của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì? Hãy cho biết quyền lực các công ty độc quyền? 3. Giới thiệu bài mới “Sau thất bại của Công xã Pari năm 1871, phong trào công nhân thế giới tiếp tục phát triển hay tạm lắng? Sự phát triển của phong trào đã đặt ra yêu cầu gì cho sự thành lập và hạt động của tổ chức Quốc tế thứ hai? Chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề này qua nội dung tiết học hôm nay.
  3. 1. Bài mới: Hoạt động dạy học Ghi bảng Tiết 1 I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Yêu cầu học sinh đọc mục 1 QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX. QUỐC trong SGK. Thống kê các phong TẾ THỨ HAI. trào công nhân tiêu biểu cuối thế 1. Phong trào công nhân quốc tế cuối kỉ XIX. thế kỉ XIX. Phát vấn: Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân cuối thế kỉ XIX? HS: Số lượng các phong trào nhiều hơn, quy mô, phạm vi cuộc đấu tranh lạn rộng ở nhiều nước. Tính chất chống tư sản - Phong trào công nhân cuối thế kỉ quyết liệt. XIX phát triển rộng rãi ở nhiều GV: Sửa phần thống kê của HS nứơc Anh, Pháp, Mĩ….đấu tranh và nhận xét câu trả lời của HS, quyết liệt chống giai cấp tư sản. bổ sung. Vì sao phong trào công nhân sau
  4. thất bại của công xã Pari vẫn phát triển mạnh? - Sự thành lập các tổ chức chính trị HS: Ý thức gíac ngộ của giai độc lập của giai cấp công nhân ở cấp công nhân cao, Mác, Angen các nước: lãnh đạo cùng với sự thắng lợi  1875: Đảng Xã hội dân chủ của học thuyết Mác… Đức GV: Kết quả to lớn nhất mà  1879 :Đảng Công nhân phong trào công nhân cuối thế kỉ Pháp XIX đạt được là gì?  1883: nhóm giải phóng lao HS: Trả lời SGK. động người Nga ra đời. GV: Vì sao 1-5 trở thành ngày 2. Quốc tế thứ hai(1889-1914) quốc tế lao động? - Sự phát triển của phong trào công HS: Thảo luận, trả lời. nhân cuối thế kỉ XIX GV: Giải thích thêm cho rõ về ý - Quốc tế thứ nhất hòan thành nghĩa ngày quốc tế lao động. nhiệmvụ và đã giải tán. Yêu cầu HS theo dõi SGK. - 14-7-1889, Quốc tế thứ hai thành Những yêu cầu nào đòi hỏi phải lập ở Pari. thành lập tổ chức Quốc tế mới?
  5. HS: Trả lời SGK GV: Giải thích Quốc tế thứ hai đã được thành - Ý nghĩa: lập và có những hoạt động như  Khôi phục tổ chức quốc tế thế nào? của phong trào công nhân HS: SGK  Thúc đẩy phong trào công GV: Anghen có công lao và vai nhân quốc tế đấu tranh hợp trò gì cho sự thành lập của Quốc pháp đòi cải thiện đời sống, tế thứ hai? tiền lương và ngày lao động. HS: Trả lời SGK - 1914 Quốc tế thứ hai tan rã. GV: Khẳng định lại. Sự thành lập Quốc tế thứ hai có ý nghĩa gì? HS: Khôi phục tổ chức quốc tế, II. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN thúc đẩy phong trào công nhân NGA VÀ CUỘC CÁCH MẠNG 1905- quốc tế phát triển… 1907 1. Lênin và việc thành lập Đảng kiểu mới - Tiểu sử Lênin (SGK)
  6. - Vai trò của Lênin: GV: Vì sao Quốc tế thứ hai tan  Hợp nhất các tổ chức Mác xít rã?  Thành lập Đảng công nhân xã HS: Anghen mất hội dân chủ Nga GV: Giải thích  Là đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Tiết 13 – Tuần 7 GV: Yêu cầu HS thống kê 2. Cách mạng Nga 1905-1907 những tài liệu đã đọc, sưu tầm về Lênin. - Nước Nga đầu thế kỉ XX lâm vào HS đọc khủng hỏang nghiêm trọng, tòan diện dẫn tới mâu thuẫn gay gắt cách mạng Nga bùng nổ GV: Em hiểu gì về Lênin, Lênin 1905-1907. có vai trò như thế nào đối với sự ra đời của Đảng xã hội dân chủ Nga? HS: Dựa vào SGK trả lời - Ý nghĩa: GV: Tại sao nói Đảng Công Giáng một đòn nặng nề vào giai nhân xã hội dân chủ Nga là cấp tư sản, làm suy yếu chế độ Nga Đảng kiểu mới. Hòang, chuẩn bị cho cách mạng
  7. HS: Dựa vào SGK trả lời. 1917 GV: dùng bản đồ giới thiệu đế - Bài học : quốc Nga cuối thế kỉ XIX đầu  Tổ chức đòan kết tập dợt cho thế kỉ XX. quần chúng đấu tranh Nét nổi bật của tình hình nước  Kiên quyết chống tư sản, Nga đầu thế kỉ XX là gì? phong kiến. HS: Trả lời SGK GV Tường thuật diễn biến. HS nhận xét diễn biến cách mạng. GV: bổ sung và dẫn nhận xét của Hồ Chí Minh trong tác phẩm Đường cách mệnh Ý nghĩa, bài học của cách mạng 1905-1907? HS: Trả lời SGK. GV: Bổ sung
  8. 4. Củng cố : - Nhắc lại ý chính trong bài. - Làm bài tập thực hành. - Đọc cho HS nghe một số tư liệu về Lênin. 5. Dặn dò: - Học bài. - Làm bài tập thực hành. - Chuẩn bị bài 8
256181

Tài liệu liên quan


Xem thêm