Lịch sử lớp 8 - NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lịch sử lớp 8 - NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939). Kiến thức : Giúp hs nắm được : - Những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phát triển nhanh chóng về kinh tế và nguyên nhân của sự phát triển đó; phong trào công nhân và sự thành lập Đảng Cộng Sản Mỹ. - Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Mỹ và chính sách mới của Tổng thống Rudơven nhằm đư nuớc Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. 2/. Tư tưởng : - Học sinh nhận thức được bản.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lich-su-lop-8-nuoc-my-giua-hai-cuoc-chien-tranh-the-gioi-1918-1939-jw8stq.html

Nội dung


  1. Bài 18 : NƯỚC MỸ GIỮA Tiết 27: HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức :  Giúp hs nắm được : - Những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phát triển nhanh chóng về kinh tế và nguyên nhân của sự phát triển đó; phong trào công nhân và sự thành lập Đảng Cộng Sản Mỹ. - Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Mỹ và chính sách mới của Tổng thống Rudơven nhằm đư nuớc Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. 2/. Tư tưởng : - Học sinh nhận thức được bản chất của chủ nghĩa tư bản Mỹ, những mâu thuẫn gay gắt trong lòng xã hội Mỹ. - Bồi dưỡng ý thức đúng đắn về cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công trong xãhội tư bản.
  2. 3/. Kĩ năng : - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử để hiểu những vấn đề kinh tế – xã hội. - Bước đầu biết tư duy so sánh để rút ra bài học lịch sử từ những sự kiện lịch sử. II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU - Một số tranh ảnh mô tả tình hình nước Mỹ trong những thập niên 20 và 30 của thế kỷ XX. - Tư liệu về tình hình kinh tế – xã hội Mỹ năm 1918 - 1939. - Bản đồ thế giới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Giới thiệu bài. 2. Bài mới : MỤC1 : NƯỚC MỸ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỶ XX  Mục tiêu : Những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội sau chiến tranh. Phong trào công nhân và sự thành lập Đảng Cộng sản Mỹ.  Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi  GV : Dùng bản đồ thế giới 1. Kinh tế :
  3. chỉ rõ vị trí của nước Mỹ. Là trung tâm công  Chiến tranh thế giới thứ  HS trả lời : Mỹ tham nghiệp, thương nhất đã tạo cho nước Mỹ chiến muộn muộn mại, tài chính quốc cơ hội thuận lợi để phát (4/1917), chiến tranh tế. triển kinh tế như thế nào? không lan rộng đến nước Mỹ, thu nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ khí, là nuớc  GV : sau chiến tranh, nền thắng trận. kinh tế Mỹ tăng trưởng cực  Quan sát hình 65, 66 kì nhanh chóng. (số liệu) – SGK.  Nhận xét về sự phát triển kinh tế Mỹ qua hình trên?  HS trả lời : Dòng xe ô tô dài vô tận chứng tỏ sự phát triển của ngành chế tạo ôtô, một trong những ngành tạo nên sự  GV : Tác động của ngành phồn vinh của kinh tế sản xuất ôtô đến kinh tế Mỹ Mỹ. rất lớn, thúc đẩy các ngành khác phát triển : luyện kim,
  4. cao su, xăng dầu, khách sạn, nhà hàng …, giải quyết việc làm cho hàng triệu bgười lao động.  GV : Hình 66 là nhà cao trọc trời chứng tỏ sự phồn vinh của kinh tế Mỹ. - Nguyên nhân :  GV : dùng bảng phụ (đèn Giai cấp tư sản Mỹ chiếu) số liệu cho thấy kinh đã cải tiến kĩ thuật, tế Mỹ chiếm vị trí số 1 trong thực hiện sản xuất thế giới tư bản, thời kì dây chuyền, tăng hoàng kim. cường độ lao động  Nguyên nhân nào dẫn đến và bóc lột công sự phát triển kinh tế Mỹ nhân. trong giai đoạn này?  Giai cấp tư sản Mỹ đã cải tiến kĩ thuật, thực hiện sản xuất dây chuyền,  GV : Kinh tế Mỹ phát triển tăng cường độ lao động nhanh nhưng nhân dân có và bóc lột công nhân. được hưởng thành quả đó  HS : quan sát hình
  5. hay không, chúng ta tìm 67 trong SGK và so sánh hiểu mục 2. với hình 65, 66.  GV : Em nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau 2. Xã hội : của nước Mỹ?  HS : Nước Mỹ giàu - Công nhân bị bóc có nhưng người lao động lột, thất nghiệp, rất cực khổ, phải chui rúc nạn phân biệt trong các khu ổ chuột …, chủng tộc. đó là hai hình ảnh tương  phong trào công  GV : Như vậy sự giàu có phản, đối lập nhau của xã nhân phát triển của nước Mỹ chỉ nằm trong hội Mỹ. mạnh. tay một số người, xã hội - Tháng 5/1921, không công bằng. Đảng Cộng sản  GV : Trong những năm 20 Mỹ được thành của thế kỉ XX, kinh tế Mỹ lập. phát triển mạnh mẽ, song đời sống nhân dân bị bóc lột nặng nề  phong trào công nhân phát triển mạnh  Đảng Cộng sản Mỹ thành
  6. lập (5/1921) để lãnh đạo phong trào công nhân. MỤC 2 : NƯỚC MỸ TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939  Mục tiêu : Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và Chính sách mới của Tổng thống Rudơven.  Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi  GV : Ngay trong thời kì  HS : Đọc tư liệu 1. Khủng hoảng phồn vinh, kinh tế Mỹ đã ttrong SGK, trang 94, kinh tế : tiềm ẩn những mâu thuẫn quan sát hình 68. - 1929 – 1933, (SGV trang 122). Hậu quả  HS : thảo luận về nước Mỹ lâm vào là xảy ra cuộc khủng hoảng nguyên nhân bùng nổ và cuộc khủng kinh tế 1929 – 1933 làm hậu quả của khủng hoảng hoảng kinh tế chấn động nền kinh tế – tài kinh tế. toàn diện và sâu chính Mỹ và từ đó lan ra  Nguyên nhân : Sự phát sắc. toàn thế giới. triển không đồng bộ - Hậu quả : kinh tế giữa các ngành sản xuất, bị tàn phá, xã hội sản xuất tăng quá nhanh, khủng hoảng. hàng hóa ế thừa (cung
  7. vượt quá cầu).  Hậu quả : Nền kinh tế Mỹ bị suy thoái nghiêm trọng. Gánh nặng khủng hoảng đè lên vai tầng lớp lao động.  GV : Để đưa nước Mỹ thoát  HS : Đọc phần tư 2. Chính sách mới khỏi khủng hoảng, Tổng liệu, xem hình 69 – SGK. của Rudơven : thống Rudơven mới đắc cử - Nội dung (SGK). đã thực hiện Chính sách mới.  HS trả lời : Đưa ra  Nội dung chính của Chính các biện pháp để nhà sách mới là gì? nước kiểm soát, điều tiết sản xuất, lưu thông hàng hóa.  Nêu nhận xét của em về  HS trả lời : Người Chính sách mới qua hình khổng lồ tượng trưng cho 69? vai trò Nhà nước trong việc kiểm soát nền kinh tế Mỹ, can thiệp vào tất
  8. cả các lãnh vực của sản xuất, lưu thông phân phối để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủnghoảng. - Tác dụng :  Đánh giá của em về Chính  HS trả lời : Đã cứu Đã cứu nguy cho sách mới? nguy cho chủ nghĩa tư chủ nghĩa tư bản bản Mỹ, giải quyết phần Mỹ, giải quyết nào khó khăn của người phần nào khó khăn lao động, góp phần duy của người lao trì chế độ dân chủ tư sản động, góp phần Mỹ. duy trì chế độ dân chủ tư sản Mỹ. 3. Củng cố : So sánh nền kinh tế Mỹ trong hai giai đoạn : - 1918 – 1929. - 1929 – 1939. 4. Bài tập : Nội dung của Chính sách mới và tác dụng của nó đối với cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ 1929 – 1939 ?
256193

Tài liệu liên quan


Xem thêm