Lịch sử 10 - TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 12 | Page: 11 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lịch sử 10 - TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939). Về kiến thức: Học sinh nắm được tình hình chung của các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh; việc xác lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.Bản chất của CNTB 1919 – 1939. - Nắm được quá trình phát triển với nhiều biến động to lớn dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ II của các nước tư bản. + Hiểu được sự thiết lập một trật tự thế giới mới theo hệ thống hòa ước Vécxai-Oa-sinh-tơn chứa đựng đầy mâu thuẫn và không vững chắc. + Nắm được nguyên nhân ra đời của.... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lich-su-10-tinh-hinh-cac-nuoc-tu-ban-giua-hai-cuoc-chien-tranh-the-gioi-1918-193-x08stq.html

Nội dung


 1. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) I. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức: Học sinh nắm được tình hình chung của các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh; việc xác lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.Bản chất của CNTB 1919 – 1939. - Nắm được quá trình phát triển với nhiều biến động to lớn dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ II của các nước tư bản. + Hiểu được sự thiết lập một trật tự thế giới mới theo hệ thống hòa ước Véc- xai-Oa-sinh-tơn chứa đựng đầy mâu thuẫn và không vững chắc. + Nắm được nguyên nhân ra đời của tổ chức Quốc tế Cộng Sản đối lập với chủ nghĩa tư bản. + Thấy rõ nguy cơ một cuộc chiến thế giới mới. + Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh thu được kết quả khác nhau ở các nước tư bản. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tin tưởng vào phong trào đấu tranh của nhân dân lao động, chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa phát xít. - Ủng hộ cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ và giải phóng của nhân dân thế giới. 3. Về kĩ năng:
 2. Rèn luyện khả năng phân tích, liên hệ, rút ra kết luận về các sự kiện lịch sử. II. Thiết bị, tài liệu dạy – học. Lược đồ thế giới hoặc lược đồ châu Âu sau chiến tranh thế giới 1. Tranh ảnh liên quan. III. Tiến trình tổ chức dạy học. 1.Kiểm ra bài cũ. Nêu các biện pháp của chính sách kinh tế mới ? 2.Dẫn dắt vào bài mới. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, trật tự thế giới được hình thành như thế nào nghiên cứu bài mới để biết được tình hình các nước tư bản sau chiến tranh. 3.Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp. Hoạt động của Thầy – trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân 1. Thiết lập trật tự thế giới mới Chiến tranh thế giới thứ nhất kết theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn. thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội - Sau chiến tranh TG 1 các nước tư nghị hòa bình ở Vec-xai (1919- bản thắng trận (Anh,Pháp, Mĩ) tổ 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 - 1922) chức hội nghị Véc xai (1919-1920) để ký kết hòa ước và các Hiệp ước và Oa-sinh-tơn (1921-1922) để phân phân chia quyền lợi. Một trật tự thế chia quyền lợi.
 3. giới mới được thiết lập thông qua các - Qua các văn kiện ký kết một trật tự văn kiện Vec-xai -Oa-sinh -tơn nên thế giới mới được thiết lập => Hệ thường gọi là hệ thống Vec-xai -Oa- thống Vécxai – Oasinhtơn. sinh -tơn GV hỏi: Với hệ thống hòa ước Vec- - Với hệ thống Vécxai – Oasinh tơn xai -Oa-sinh -tơn trật tự thế giới mới các nước thắng trận giành được được thiết lập như thế nào? Em có nhiều quyền lợi về kinh tế và áp đặt, nhận xét gì về tính chất của hệ thống nô dịch các nước bại trận này? Với hòa ước Vec-xai -Oa-sinh -tơn, Đức mất 1/8 đất đai, gần 1/2 dân số, 1/3 mỏ sắt, gần 1/3 mỏ than, 2/5 sản lượng gang, gần 1/3 sản lượng thép và gần 1/7 diện tích trồng trọt. Đế quốc Áo - Hungari bị tách ra thành 2 nước nhỏ khác nhau là Áo và Hungari với diện tích nhỏ hơn trước rất nhiều. Trên đất đai Áo - Hungari cũ, những nước mới được thành lập và Tiệp khắc và Nam Tư. Một số đất
 4. đai khác thì cắt thêm cho Rumani và Italia Rõ ràng hệ thống Vec-xai -Oa-sinh -tơn mang tính chất đế quốc chủ nghĩa, nó mang lại quyền lợi nhiều nhất cho các nước Anh, Pháp, Mĩ xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của nhiều quốc gia, dân tộc, gây nên những mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ các nước đế quốc. 2. Cao trào cách mạng 1918 – 1923 * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân ở các nước tư bản. Quốc tế Cộng Gv hỏi:Nguyên nhân nào làm bùng sản. nổ cao trào cách mạng 1918 - 1923 - Hậu quả của cuộc chiến tranh TG 1 ở các nước tư bản? và tác động của cách mạng tháng Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các Mười Nga làm bùng nổ cao trào cách nước châu Âu kể cả nước thắng trận mạng ở các nước tư bản từ 1918 - và bại trận đều suy sụp về kinh tế. 1923. Pháp tuy thắng trận nhưng bị tổn thất - Phong trào đấu tranh đòi công bằng nặng nề: 1,4 triệu người chết, 10 tỉnh dân chủ, những yêu sách về kinh tế công nghiệp phát triển lại bị tàn phá, và ủng hộ nước Nga Xô viết.
 5. tổng số thiệt hại về vật chất lên tới 20 - Không giành được thắng lợi nhưng tỷ frăng.. Đức bại trận với 1,7 triệu phong trào đã để lại nhiều bài học người chết, mất toàn bộ thuộc địa, kinh nghiệm cho phong trào công phải cắt 1/8 lãnh thổ của mình cho nhân. các nước thắng trận... đời sống công => Sự phát triển của phong trào cách nhân và nhân dân lao động ở những mạng thế giới đòi hỏi phải có một tổ nước này vô cùng khổ cực. Được chức quốc tế để lãnh đạo. thắng lợi của Cách mạng tháng Mười - Tháng 3.1919 Đại hội thành lập Nga năm 1917 soi đường và cổ vũ, họ Quốc tế Cộng sản được tiến hành ở đã vùng dạy đấu tranh. Mát-xcơ-va. GV: Mặc dù không giành thắng lợi - Hoạt động: Chủ yếu thông qua các nhưng cao trào cách mạng 1918 - đại hội, quan trọng nhất là Đại hội II 1923 đưa tới hệ quả quan trọng gì? và Đại hội VII. - Đóng góp: Lãnh đạo phong trào GV hỏi: Qua nội dung hoạt động của cách mạng thế giới, để lại nhiều bài Đại hội II và Đại hội VII nêu nhận học cho phong trào công nhân và sự xét của em về vai trò của Quốc tế nghiệp GPDT Cộng sản đối với phong trào cách - Năm 1943 Quốc tế Cộng sản tự mạng thế giới. tuyên bố giải tán vì thế giới có nhiều Vai trò của Quốc tế Cộng sản có thay đổi và sự chỉ đạo chung không
 6. công lao to lớn trong việc thống nhất còn phù hợp. và phát triển phong trào cách mạng thế giới. * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân Trong những năm 1929 - 1933 thế giới tư bản diễn ra 1 cuộc đại khủng hoảng kinh tế. Đây là 1 cuộc “khủng hoảng thừa” kéo dài nhất, tàn phá nặng nề nhất và gây nên những hậu 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 quả chính trị, xã hội tai hại nhất – 1933 và hậu quả của nó. trong lịch sử chủ nghĩa tư bản. - Nguyên nhân: GV: Nguyên nhân chủ yếu của cuộc + Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ? (cung vượt cầu) + Sự mất cân bằng về kinh tế trong nội bộ từng nước và sự phát triển không đều giữa các nước tư bản. Ví dụ, ở Mĩ có 13 vạn công ty bị phá - Đặc điểm: sản, 10.000 ngân hàng phải đóng + Khủng hoảng về cơ cấu nền kinh tế cửa, sản lượng thép sụt 76%, ô tô của chủ nghĩa tư bản 80% thu nhập nông nghiệp năm 1932 + Lớn về phạm vi, trầm trọng về
 7. chỉ bằng 1/2 năm 1929. Để giữ giá mức độ và kéo dài về thời gian hàng hóa bọn chủ tư bản đã phá hủy - Hậu quả: các phương tiện sản xuất và hàng hóa + Kinh tế: Tàn phá nặng nề nền kinh tiêu dùng ở Mĩ. Năm 1931, người ta tế các nước tư bản, đẩy hàng trăm đã phá hủy những lò cao có thể sản triệu người (công nhân, nông dân và xuất ra 1 triệu tấn thép trong 1 năm, gia đình họ) vào tình trạng đói khổ. đánh đắm 124 tàu biển (trọng tải SXCN giảm 38%, thương mại giảm khoảng 1 triệu tấn); ở Braxin 1933 2/3 có 22 triệu bao cà phê bị liệng xuống + Chính trị - xã hội: bất ổn định. biển. Những cuộc đấu tranh, biểu tình diễn Từ năm 1928 đến cuối năm 1933, số ra liên tục khắp cả nước, lôi kéo hàng người tham gia bãi công ở các nước triệu người tham gia. Tỉ lệ người tư bản chủ nghĩa đã lên tới 17 triệu, thất nghiệp cao, con số ngày bãi công là 267 triệu - Để đối phó lại cuộc khủng hoảng => Hệ thống TBCN bắt đầu phân kinh tế và đàn áp phong trào cách hóa: mạng,giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước tìm cách thoát khỏi bằng hai con đường + Anh-Pháp-Mĩ: Cải cách kinh tế * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân duy trì CNTB thoát khỏi khủng
 8. - GV: Vì sao lại diễn ra phong trào hoảng. mặt trận nhân dân chống phát xít và + Đức-Italia-Nhật: Thiết lập hình nguy cơ chiến tranh (1929 - 1939) ? thức thống trị mới (CNPX ra đời) ráo riết chạy đua vũ trang =>Sự ra đời của hai khối đế quốc đối lập, báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới 5.Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh. - Đặc điểm + Phong trào đặt dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản + Mang tính quần chúng rộng rãi Lan rộng khắp các nước tư bản - Các phong trào tiêu biểu + Ở Pháp: Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc tuyển cử 5.1936 và lập chính phủ mới. Mặt trận đã bảo vệ được nền dân chủ,
 9. Pháp thoát khỏi hiểm họa phát xít + Ở Tây Ban Nha: Mặt trận nhân dân cũng giành được thắng lợi trong tuyển cử và thành lập Chính phủ Mặt trận Nhân dân. - Các nước đế quốc giúp đỡ các thế lực phát xít gây nội chiến tiêu diệt nền cộng hòa. 4. Sơ kết bài học. - Cũng cố: Hậu quả cuộc khủng hoảng 1929 – 1933 ? - Dặn dò: Học bài cũ, trả lời câu hỏi sách giáo khoa. - Ra bài tập: 1. Các nước thắng trận tổ chức Hội nghị ở Vec-xai -Oa-sinh -tơn nhằm mục đích gì?
 10. A. Hợp tác kinh tế B. Hợp tác về quân sự C. Ký hòa ước và các Hiệp ước phân chia quyền lợi D. Bàn giải quyết hậu quả của chiến tranh. 2. Với việc ký kết hòa ước và các Hiệp ước phân chia quyền lợi quan hệ quốc tế có gì mới? A. Một trật tự thế giới mới được thiết lập B. Trật tự thế giới vẫn giữ nguyên như cũ. C. Sự đối đầu giữa các nước đế quốc với nhau D. Sự đối đầu giữa các nước đế quốc với Liên Xô. 3. Các nước tư bản thắng trận đã giành được những gì thông qua hệ thống Vécxai -Oasinh tơn? A. Giành được ưu thế về quân sự B. Giành được nhiều lợi lộc, xác lập sự áp đặt nô dịch đối với các nước bại trận. C. Giành ưu thế ngoại giao và vị thế trên trường quốc tế. D. Giành ưu thế về chính trị. 4. Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng.
 11. Sự kiện Thời gian 1. Quốc tế Cộng sản được thành lập a. Tháng 2/1936 2. Cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra ở Mĩ b. Tháng 3/1929 3. Thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp c. Tháng 10/ 1929 4. Mặt trận nhân dân Tây Ban Nha thắng d. Từ năm 1936 - lợi trong tổng tuyển cử 1939
256351

Tài liệu liên quan


Xem thêm