Lí luận văn học part 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 72 | FileSize: 6.74 M | File type: PDF
of x

Lí luận văn học part 1. Tài liệu “Lí luận văn học” là tài liệu thực hành và tham khảo được biên soạn nhằm cải tiến và nâng cao phương pháp và điều kiện học tập cho sinh viên. Tài liệu được viết ra là dựa hẳn vào chương trình cải tiến đã được bộ giáo dục thông qua và ban hành nhằm nâng cao tính đảng, tính khoa học , tính nghiệp vụ... trong nội dung giảng dạy của bộ môn. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/li-luan-van-hoc-part-1-r7qztq.html

Nội dung


    559861