of x

Lệnh số 13/2012/L-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
1 lần xem

Lệnh số 13/2012/L-CTN. Tham khảo tài liệu 'lệnh số 13/2012/l-ctn', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lenh-so-13-2012-l-ctn-2gr2tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới mọi người thư viện Lệnh số 13/2012/L-CTN.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem ,Thư viện Lệnh số 13/2012/L-CTN thuộc danh mục ,Văn Bản Luật,Vi phạm hành chính được chia sẽ bởi user viphamhanhchinh đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào mục Văn Bản Luật,Vi phạm hành chính , có tổng cộng 1 page , thuộc file .PDF, cùng mục còn có văn bản pháp luật, thủ tục hành chính, xử lý vi phạm, vi phạm pháp luật, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'lệnh số 13/2012/l-ctn', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012 Số: 13/2012/L-CTN LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài ra năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12, bên cạnh đó năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp đồ vật 10; Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy bất hợp pháp luật, NAY CÔNG BỐ Luật Xử lý vi phạm hành chính Đã được Quốc hội
  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012 Số: 13/2012/L-CTN LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ Luật Xử lý vi phạm hành chính Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang
700164

Sponsor Documents