Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 6 - Samuel deBlanc Goldblatt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 6 - Samuel deBlanc Goldblatt. Chapter 6 - Waste management. After studying this chapter you will be able to understand: How event waste can be directed into reuse, recycling, and composting streams; how to divert waste away from the landfill; how to organize attractive and effective trash receptacles;.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-the-complete-guide-to-greener-meetings-and-events-chapter-6-samuel-debla-j7fbuq.html

Nội dung


1105469

Tài liệu liên quan


Xem thêm