Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 13 - Samuel deBlanc Goldblatt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 13 - Samuel deBlanc Goldblatt. Chapter 13 - Sustainable career success. After studying this chapter you will be able to understand: Advance your career through formal and informal education, gain more professional experience to build your résumé, establish yourself as a greener meeting and event pioneer,…. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-the-complete-guide-to-greener-meetings-and-events-chapter-13-samuel-debl-q7fbuq.html

Nội dung


1105476

Tài liệu liên quan


Xem thêm