Lecture Survey of accounting (3/e) - Chapter 8: Proprietorships, partnerships, and corporations

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Survey of accounting (3/e) - Chapter 8: Proprietorships, partnerships, and corporations. In this chapter, you will be able to: Identify the primary characteristics of sole proprietorships, partnerships, and corporations; analyze financial statements to identify the different types of business organizations; explain the characteristics of major types of stock issued by corporations;.... Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-survey-of-accounting-3-e-chapter-8-proprietorshipsa-partnershipsa-and-co-kysbuq.html

Nội dung


1121994

Tài liệu liên quan


Xem thêm