Lecture Survey of accounting (3/e) - Chapter 5: Accounting for receivables and inventory cost flow

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Survey of accounting (3/e) - Chapter 5: Accounting for receivables and inventory cost flow. In this chapter, you will be able to: Explain how the allowance method of accounting for uncollectible accounts affects financial statements, use the percent of revenue method to estimate the uncollectible accounts expense, use the percent of receivables method to estimate the uncollectible accounts expense,.... Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-survey-of-accounting-3-e-chapter-5-accounting-for-receivables-and-invent-hysbuq.html

Nội dung


1121991

Tài liệu liên quan


Xem thêm