Lecture Survey of accounting (3/e) - Chapter 2: Accounting for accruals and deferrals

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Survey of accounting (3/e) - Chapter 2: Accounting for accruals and deferrals. After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Show how receivables affect financial statements, show how payables affect financial statements, show how supplies affect financial statements, show how prepaid items affect financial statements,.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-survey-of-accounting-3-e-chapter-2-accounting-for-accruals-and-deferrals-eysbuq.html

Nội dung


1121988

Tài liệu liên quan


Xem thêm