Lecture Survey of accounting (3/e) - Chapter 10: An introduction to management accounting

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Survey of accounting (3/e) - Chapter 10: An introduction to management accounting. In this chapter, you will be able to: Distinguish between managerial and financial accounting, identify the cost of manufacturing a product and show how these costs affect financial statements, prepare a schedule of cost of goods manufactured and sold,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-survey-of-accounting-3-e-chapter-10-an-introduction-to-management-accoun-mysbuq.html

Nội dung


1121996

Tài liệu liên quan


Xem thêm