Lecture Survey of accounting (3/e) - Chapter 1: An introduction to accounting

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Survey of accounting (3/e) - Chapter 1: An introduction to accounting. After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Explain the role of accounting in society; construct an accounting equation using elements of financial statement terminology; record business events in general ledger accounts organized under an accounting equation; classify business events as asset source, use, or exchange transactions; use general ledger account information to prepare four financial statements; record business events using a horizontal financial statements model.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-survey-of-accounting-3-e-chapter-1-an-introduction-to-accounting-dysbuq.html

Nội dung


1121987

Tài liệu liên quan


Xem thêm