Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 9 - Joe Goldblatt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 9 - Joe Goldblatt. Chapter 9 - Virtual events. In this chapter, the learning objectives are: Define virtual reality for meetings and events, understand the historic development of virtual events, identify the appropriate virtual event platforms for your special event,.... Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-special-events-creating-and-sustaining-a-new-world-for-celebration-7th-e-sagbuq.html

Nội dung


1105586

Tài liệu liên quan


Xem thêm