Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 8 - Joe Goldblatt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 8 - Joe Goldblatt. Chapter 8 - Risk management: Health and safety, legal, and ethical safeguards. In this chapter, the learning objectives are: Recognize and comply with standard and customary event regulations and procedures; read, understand, and evaluate legal event documents; understand and comply with the general requirements of u.s. regulations related to the Sarbanes-Oxley Act;.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-special-events-creating-and-sustaining-a-new-world-for-celebration-7th-e-ragbuq.html

Nội dung


1105585

Tài liệu liên quan


Xem thêm