Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 6 - Joe Goldblatt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 30 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 6 - Joe Goldblatt. Chapter 6 - Vendor partners, contracts, and onsite production. In this chapter, the learning objectives are: Develop and implement the design for your event, develop appropriate resources, coordinate catering operations, use trends in event catering,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-special-events-creating-and-sustaining-a-new-world-for-celebration-7th-e-pagbuq.html

Nội dung


1105583

Tài liệu liên quan


Xem thêm