Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 4 - Joe Goldblatt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 4 - Joe Goldblatt. Chapter 4 - Human resource and time management. In this chapter, the learning objectives are: Identify different management styles, solve problems with a five-step system, use mirror etiquette and e-etiquette, improve communication skills, recruit the best staff and volunteers,.... Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-special-events-creating-and-sustaining-a-new-world-for-celebration-7th-e-nagbuq.html

Nội dung


1105581

Tài liệu liên quan


Xem thêm