Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 3 - Joe Goldblatt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 3 - Joe Goldblatt. Chapter 3 - Composing the event plan. In this chapter, the learning objectives are: Conduct comprehensive research for your event, identify key sources of information for planning, design a program creatively, develop an appropriate theme,…. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-special-events-creating-and-sustaining-a-new-world-for-celebration-7th-e-magbuq.html

Nội dung


1105580

Tài liệu liên quan


Xem thêm