Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 9: Reducing project duration

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 9: Reducing project duration. The need for reducing the project duration occurs for many reasons such as imposed duration dates, time-to-market considerations, incentive contracts, key resource needs, high overhead costs, or simply unforeseen delays. This chapter presented a logical, formal process for assessing the implications of situations that involve shortening the project duration.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-project-management-the-managerial-process-6-e-chapter-9-reducing-project-d6sbuq.html

Nội dung


1122275

Tài liệu liên quan


Xem thêm