Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 5: Estimating project times and costs

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 13 | FileSize: 0.45 M | File type: PPTX
of x

Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 5: Estimating project times and costs. The main contents of chapter 5 consist of the following: Factors influencing the quality of estimates; estimating guidelines for times, costs, and resources; top-down versus bottom-up estimating; methods for estimating project times and costs; level of detail; types of costs; refining estimates; creating a database for estimating.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-project-management-the-managerial-process-6-e-chapter-5-estimating-proje-qddauq.html

Nội dung


CHAPTER FIVE Estimating Project Times and Costs Copyright © 2014 McGraw-Hill Education. All Rights Reserved. PowerPoint Presentation by Charlie Cook Where We Are Now 5–2 Estimating Projects Estimating The process of forecasting or approximating the time and cost of completing project deliverables. The task of balancing expectations of stakeholders and need for control while the project is implemented. Types of Estimates Top-down (macro) estimates: analogy, group consensus, or mathematical relationships Bottom-up (micro) estimates: estimates of elements of the work breakdown structure 5–3 Factors Influencing the Quality of Estimates Planning Horizon Other (Nonproject) Factors Project Duration Organization Culture Quality of Estimates People Padding Estimates Project Structure and Organization 5–4 Developing Work Package Estimates Include a risk assessment Use people familiar with the tasks Use several people to make estimates Make no allowance for contingencies Preparing Initial Estimates Assume normal conditions Assume tasks are independent Use consistent time units 5–5 ... - tailieumienphi.vn 1055148

Tài liệu liên quan


Xem thêm