Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 5: Estimating project times and costs

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 5: Estimating project times and costs. The main contents of chapter 5 consist of the following: Factors influencing the quality of estimates; estimating guidelines for times, costs, and resources; top-down versus bottom-up estimating; methods for estimating project times and costs; level of detail; types of costs; refining estimates; creating a database for estimating.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-project-management-the-managerial-process-6-e-chapter-5-estimating-proje-95sbuq.html

Nội dung


1122271

Tài liệu liên quan


Xem thêm