Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 18: Project management career paths

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 18: Project management career paths. Chapter 18 discusses basic issues regarding a career in project management. One point to remember is that pursuing a career in project management does not necessarily mean you will ever have the title of project manager.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-project-management-the-managerial-process-6-e-chapter-18-project-managem-m6sbuq.html

Nội dung


1122284

Tài liệu liên quan


Xem thêm