Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 17: An introduction to agile project management

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 17: An introduction to agile project management. In this chapter the core principles of Agile PM are discussed and compared with traditional project management methods. A specific agile methodology called Scrum is used to describe these principles in action. The chapter concludes with a discussion of limitations and concerns.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-project-management-the-managerial-process-6-e-chapter-17-an-introduction-l6sbuq.html

Nội dung


1122283

Tài liệu liên quan


Xem thêm