Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 16: Oversight

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 16: Oversight. Oversight practices are directed to improving the way the organization manages all projects. Oversight or governance in multiproject organizations supports the trend of integration over the last three decades. Centralization of project management activities became imperative as projects became more numerous and became the means to implement organization strategy.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-project-management-the-managerial-process-6-e-chapter-16-oversight-k6sbuq.html

Nội dung


1122282

Tài liệu liên quan


Xem thêm