Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 1: Modern project management.

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 1: Modern project management.. The main contents of chapter 1 consist of the following: What is a project? The importance of project management, comparison of routine work with projects, the challenge of project managementproject management today - an integrative approach,.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-project-management-the-managerial-process-6-e-chapter-1-modern-project-m-55sbuq.html

Nội dung


1122267

Tài liệu liên quan


Xem thêm