Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 29 - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 29 - Gisslen. Chapter 29 - Bakeshop production: Basic principles and ingredients. In this chapter, we introduce bakeshop production with a discussion of the basic processes and ingredients common to nearly all baked goods. This will give you the understanding necessary to proceed to actual production in the succeeding chapters.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-29-gisslen-gtobuq.html

Nội dung


1116626