Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 27 - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 27 - Gisslen. Chapter 27 - Pâtés, terrines, and other cold foods. After reading the material in this chapter, you should be able to: Prepare and use aspic jellies, prepare and use classic chaud-froid and mayonnaise chaud-froid, prepare livers for use in forcemeats, prepare basic meat and poultry forcemeats,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-27-gisslen-dtobuq.html

Nội dung


1116623