Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 25 (part 1) - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 25 (part 1) - Gisslen. Chapter 25 - Dairy and beverages. This chapter identifies and describes the many dairy products used regularly in the kitchen and gives guidelines for handling, storing and cooking with them. The longest section of the chapter describes the many types of cheeses produced in North America and Europe and gives examples of each type.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-25-part-1-gisslen-atobuq.html

Nội dung


1116620