Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 23 - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 23 - Gisslen. Chapter 23 - Hors d’oeuvres . This chapter deals not with first courses but primarily with special kinds of foods that are usually encountered away from the dinner table - foods that are the special domain of the pantry chef. They include finger foods such as canapés and relishes, indispensable accompaniments to receptions and parties.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-23-gisslen-7sobuq.html

Nội dung


1116617